• 24/04/2013

Lasermeetsysteem geeft chauffeurs instructies in Tiense Suikerraffinaderij

Het lasermeetsysteem vormt de basis van een innovatief project om de bemonstering van de aangevoerde producten te automatiseren.

Trefwoorden: #laser, #lasermeetsysteem, #suiker, #suikerraffinaderij, #tienen

Lees verder

maint_art

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE -- In de Tiense Suikerraffinaderij worden tijdens de oogstcampagne dagelijks zowat 13.000 ton bieten verwerkt. Omdat het suikergehalte in die bieten varieert en omdat transporteurs en landbouwers samen met de bieten onvermijdelijk ook een hoop aarde aanvoeren, is een objectieve staalname bij de ontvangst ontzettend belangrijk.

De suikerproductie is een sterk gereguleerde sector waarbij landbouwers via syndicaten een grote inspraak hebben in de manier waarop de suikerfabriek gerund wordt. De productie is volledig gebaseerd op Europese quota die doorgerekend worden naar de boeren, onder meer in functie van de kwaliteit van de bieten die ze in de fabriek afleveren.

Het boerensyndicaat in Tienen blijft daarom vasthouden aan een bemonstering van elke levering. Met een monsterboor – wat in het vak een 'rüpro' genoemd wordt, naar het Duitse Rüben Probenahme – wordt in elke trailer op een willekeurige plaats zo’n 80 kg aan suikerbieten weggenomen.

Van dat staal wordt gemeten hoeveel aarde er bij zit en welk het suikergehalte van de bieten is. «Voor de boeren is het belangrijk dat die staalname zo objectief mogelijk gebeurt», zegt Erwin Boonen, agro manager bij de Tiense Suikerraffinaderij. «Daarom zijn we in 2010 een project gestart om het proces volledig te automatiseren. Waar vroeger een medewerker bepaalde waar het staal genomen werd, gebeurt dit vandaag volledig willekeurig.»

3D-scan van voertuigen
Om een willekeurige plaats in een trailer te kunnen aanduiden, moet de controller van de staalname eerst de afmetingen van de trailer kennen. Omdat er naast de leveringen die door de fabriek zelf georganiseerd worden, ook heel wat landbouwers zijn die hun bieten met eigen middelen aanvoeren, zat er niets anders op dan een systeem te bouwen dat de trailers ter plaatse opmeet.

Marcel Grondelaers en Peter Vanwetswinkel van Fabricom, dat het project in de suikerfabriek realiseerde, leggen uit hoe dat werkt. «Terwijl een vrachtwagen of tractor de weegbrug aan de ingang van de fabriek verlaat, wordt die gescand door een lasermeetsysteem (redactie: van Sick) dat boven de weegbrug bevestigd is. Die scanner neemt een hele reeks dwarsdoorsnedes van het voertuig.

Tegelijk detecteert een tweede meetsysteem de achterkant van de trailer en de verplaatsing daarvan. De combinatie van beide metingen stelt de software (redactie: van Fabricom) in staat om de onderliggende afstanden van de dwarsdoorsnedes te bepalen en ze vervolgens samen te voegen tot een 3D-scan van het voertuig. In deze scan worden automatisch de relevante afmetingen bepaald, zoals de hoogte, lengte en breedte van de trailer.»

Software bepaalt meetpunt
Met de landbouwers is afgesproken dat de staalname nooit in het midden van de trailer mag gebeuren omdat daar tijdens het laden de meeste aarde terechtkomt en de meting dan niet meer representatief zou zijn. Om beschadigingen te voorkomen wil men de monsterboor ook niet te dicht bij de rand naar beneden duwen.

De software bepaalt deze marges en kiest in de resterende oppervlakte van de trailer een willekeurig punt voor de staalname. Aangezien de monsterboor, die wat verderop op een brug gemonteerd is, enkel in de dwarsrichting verplaatst kan worden, is het aan de chauffeur om zich in de lenterichting in de juiste positie te zetten.

Daarom staat daar opnieuw een lasermeetsysteem dat de achterkant van de trailer scant terwijl de chauffeur onder de brug rijdt.Een visuele indicatie geeft aan wanneer hij moet stoppen – dat is wanneer het punt dat de software willekeurig bepaald heeft, zich net onder de brug van de monsterboor bevindt.

Zodra gedetecteerd wordt dat de trailer in de juiste positie staat en niet meer beweegt, gaat de monsterboor naar de juiste locatie in de dwarsrichting en wordt de staalname gestart.

Sneller en veiliger
Terwijl er vroeger in elke shift een operator was om de monsterboor te bedienen, verloopt dat proces nu volledig automatisch. Het gaat ook veel vlotter want de meting met het lasermeetsysteem houdt voor de chauffeurs geen enkele vertraging in.

Zij hebben een badge waarmee ze zich zowel aan de weegbrug als aan de monstername aanmelden. Het systeem kan op basis daarvan bijhouden om welk voertuig het gaat. De flexibiliteit van het lasermeetsysteem maakt bovendien dat men een grote variatie in trailers kan toelaten en dat de software die de staalname aanstuurt, daarmee rekening houdt.

Einde van de 'eeuwige discussie'
Het project heeft voor de Tiense Suikerraffinaderij niet alleen een aanzienlijke kostenbesparing opgeleverd. «Het grote voordeel is dat de staalname nu veel objectiever gebeurt», legt Erwin Boonen uit.

«In het verleden hadden we op het wekelijks overleg met het boerensyndicaat elke keer discussies over de staalname. Die gebeurde manueel en dan ben je afhankelijk van de persoonlijke inschatting van de operator. Nu heeft iedereen de garantie dat de computer een willekeurige positie kiest en er geen beïnvloeding mogelijk is.»

«Bovendien is het systeem voor de chauffeurs veel duidelijker en dus eenvoudiger geworden. Waar de operator vroeger moest aangeven in welke positie hij een trailer wilde, is er nu een lichtsignaal dat in drie stappen aangeeft wanneer de gewenste positie bereikt wordt.

Het systeem is ook veiliger geworden, want zodra het lasermeetsysteem merkt dat een trailer opnieuw beweegt, wordt de meting onmiddellijk onderbroken.» (bron & foto's: Sick)