Overlegplatform om België in wereldtop chemie en life sciences te houden

De federale regering en essenscia werken samen om België in de wereldtop van de chemie en life sciences te houden. Nieuwe “High Level Group chemie en life sciences” wordt opgestart.

Trefwoorden: #chemie, #essenscia, #federale regering, #life sciences, #overleg, #overlegplatform, #pharmaceutische sector

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Dit overlegplatform heeft als doel een ondersteunend kader te creëren om het concurrentievermogen van de chemische industrie en life sciences te versterken en zo de verankering van de sector in België te verzekeren.

Met het succes van de eerste High Level Group in het achterhoofd, hebben de federale regering en essenscia vandaag de oprichting van een nieuwe “High Level Group chemie en life sciences” aangekondigd.

De officiële installatievergadering in aanwezigheid van eerste minister Charles Michel en vertegenwoordigers van essenscia vond plaats bij Realco, een bedrijf gespecialiseerd in de enzymenchemie.

Voor de High Level Group werden vier sleuteldomeinen geïdentificeerd: werkgelegenheid, energie, innovatie en de bescherming van de gezondheid. Voor elk van deze sleuteldomeinen wordt een werkgroep opgericht.

Op de agenda staan thema’s zoals de loonkost van volcontinuarbeid, de dossiers inzake overheidssteun aan hernieuwbare energie, de uitbreiding van de fiscale vrijstelling voor onderzoekers tot op bachelorniveau en het nationale register voor nanomaterialen.

De doelstelling? Oplossingen zoeken om het concurrentievermogen van de sector te versterken. Tegen eind 2016 moet dit uitmonden in een concreet actieplan.

Eerste minister Charles Michel: “Deze sector is een van de economische pijlers van ons land. Met bijna 90.000 jobs, bijna een derde van alle industriële investeringen en bijna de helft van alle privé-uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, speelt deze sector, die bovendien de lijst aanvoert van de Belgische export, een vitale rol in onze economie.”

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia: “De Belgische chemische en farmaceutische industrie moet vandaag opboksen tegen een groeiende internationale concurrentie. Structureel overleg tussen de sector en de federale regering binnen deze nieuwe ‘High Level Group’ is dan ook van essentieel belang om onze leiderspositie te versterken.”


(bron en foto: essenscia)

Op de foto: Yves Verschueren.