• 22/02/2013

Waalse ITM scoort periodieke controles bij Total France

ITM Technologies sleepte onlangs een indrukwekkend contract in de wacht, om 27% van de periodieke controles van het netwerk aan Total-tankstations in Frankrijk uit te voeren.

Trefwoorden: #ITM Technologies, #ondergrondse tank, #onderhoud, #periodieke controle, #tankstations, #Total

Lees verder

maint_art

Download het artikel in

Had de firma het gewild, dan had ze zelfs het volledige project mogen uitvoeren. Maar daarvoor had ITM veel extra personeel moeten aanwerven, en dat paste niet in het uitgestippelde businessplan. Groeien in technisch onderhoud, het kan dus nog...

Aanvankelijk was ITM Technologies een bedrijf dat zich op industrieel mechanisch onderhoud toelegde. In die context wilde ze zich diversifiëren door een ultrasoon toestel te kopen en bij gelegenheid controles bij Shell uit te voeren. Hoewel de oliemaatschappij van het nut van zo’n systeem was overtuigd, moest ze al snel haar mening bijstellen.

Joël Pirard en Jean-Pierre Van Der Meiren, Afgevaardigd Bestuurders van ITM Technologies: «Ook wij bleven op onze honger zitten. Want de resultaten die zo’n toestel geeft, zijn uitsluitend op gehoor gebaseerd. En precies dat is heel erg subjectief, want ieders gehoor is anders. We hebben de producent ervan gevraagd om de werking van de oplossing te verfijnen. Maar omdat hij op dat moment geen concurrentie had, vond hij het niet opportuun om in de benodigde R&D te investeren. Uiteindelijk hebben we dan maar beslist om zelf een systeem te ontwikkelen, gebaseerd op een akoestische methode.»

ITM's eigen methode is een combinatie van het in onderdruk (vacuüm) plaatsen van de gecontroleerde componenten (leidingen, tanks en accessoires) met de akoestische detectie van turbulenties of lekgeluiden. De onderdruk is het fysieke element dat de zending van de turbulenties (door het binnendringen van lucht, water of grond + water ) veroorzaakt op de plaatsen die niet dicht zijn.

Joel Pirard: «Deze lekgeluiden worden opgespoord dankzij de positionering van ATEX-sensoren - een microfoon met geïntegreerde voorversterking - in het gas- en vloeistofgedeelte van de tank en toebehorende leidingen. De sensoren zijn verbonden met een elektronische interface, die alle data in real-time analyseert, registreert en in grafieken giet. Op basis daarvan kan de oorsprong van elk lek in een tank, leidingen en accessoires worden opgespoord. Hierdoor is het nutteloos vervanging van uitrustingen overbodig. Als een volwaardige link tussen de sensoren en de TODA unit overbruggen onze centrales afstanden tot veertig meter tussen de interventiewagen en de gecontroleerde installatie. Ze laten tevens toe om vier tanks tegelijkertijd te testen.»

Garantie van resultaat
ITM staat echter niet in voor de reparaties, want als keuringsorganisatie moet ze haar objectiviteit bewaren. Jean-Pierre Van der Meiren: «Niettemin zullen we – tenminste als de opdrachtgever het wenst – altijd nagaan of de reparatie correct is uitgevoerd en het probleem opgelost. En precies omdat wij met één systeem tank en leidingen kunnen controleren en de nieuwe apparatuur tien keer meer gevoeligheid biedt, kunnen we de opdrachtgever hierover zekerheid bieden, in tegenstelling tot onze concullega’s die met een klassieke ultrasone apparatuur werken. Want deze toestellen hebben enorme beperkingen om de leidingen en accessoires van de tank te controleren. Er is een gebrek aan gevoeligheid in het gasgedeelte en er kan maar in één gedeelte tegelijk ( gas of vloeistof) worden gecontroleerd. Met onze apparatuur wordt de dichtheidscontrole volledig computergestuurd. Het is mogelijk om de akoestische signalen te beluisteren en gelijktijdig de twee fases simultaan te visualiseren met een real time traceerbaarheid. Tenslotte kan de controle nadien opnieuw in ‘replay mode’ worden bekeken.»

Duurder maar toch goedkoper
Dankzij haar gepatenteerd systeem kon ITM Technologies een solide business opbouwen in zowel de B2B- als privémarkt (waarvoor ze een kleine versie, de ‘trolley’, heeft gebouwd). Vandaag heeft het bedrijf een contract met zowat alle petroleumleveranciers in België (Total, Shell, Texaco, Q8, OCTA+) en werkt ze in onderaanneming van SGS.

Daarnaast is ze ook actief in het buitenland, onder meer voor Shell in Nederland en voor Total en BP in Frankrijk. Maar tot nu toe wordt de onderneming voornamelijk opgeroepen voor problemen waarvan de concurrentie met haar ultrasone apparatuur niet de oorzaak kan vinden.

Ondanks hogere tarieven
De reden? De tarieven van ITM Technologies liggen gevoelig hoger dan bij de andere instanties. En de regelgever vindt de ultrasone techniek voldoende voor de verplichte tienjaarlijkse controle van tankstations. Het is evident dat de wet van de goedkoopste nog altijd de overhand neemt. Maar... er blijkt wel een kentering op te treden.

Joel Pirard: «Dankzij onze inspectieprocedure (opgenomen in onze ISO 17020 accreditatie) kan er preventief worden gehandeld. En op termijn brengt dat veel meer op dan correctief te werken. Zo kunnen wij een scheurtje in de tank detecteren vooraleer er effectief olie in de bodem lekt of water in de brandstof komt. Op die manier kan het defect tijdig worden gerepareerd, wat een stuk goedkoper is dan wanneer er een bodemsanering aan te pas komt. Of, zoals we onlangs hebben voorgehad, water in de brandstof is gekomen en de oliemaatschappij bij elke getroffen klant een vergoeding voor de kapotte motor mag ophoesten. Maar zelfs in minder dramatische omstandigheden is onze manier van werken rendabeler. Een haarscheurtje repareren in een tank of leiding kost gewoonweg minder dan het fixen van een groter gat. Ook vinden wij meteen het probleem: vaak zijn er al drie andere organisaties met ultrasone apparatuur langsgeweest vooraleer onze hulp wordt ingeroepen. Op die manier loopt het kostenplaatje natuurlijk op. Zo heeft Shell intussen zijn lesje geleerd en schakelt ons sinds vijftien jaar voor alle inspecties in België in. Ze liet ons weten dat hun totale onderhoudsbudget op die manier gevoelig is afgenomen, ondanks het feit dat wij duurder zijn dan de concurrentie. Dit is eens te meer een bewijs dat preventief onderhoud rendeert.»

Hét contract...
Ook Total heeft de boodschap begrepen en wou ITM Technologies standaard inschakelen voor de wettelijk verplichte tienjaarlijkse inspectie van al haar benzinestations in Frankrijk. Alleen heeft de onderneming het aanbod maar gedeeltelijk aangenomen. In totaal zal ITM in het volgende anderhalf jaar 27% van de wettelijk verplichte keuringen van de ondergrondse tanks en en leidingen uitvoeren.

Jean-Pierre Van der Meiren: «Het gaat om 310 tankstations met in totaal 2.100 tanks in het Noorden en Zuiden van Frankrijk. We hebben deze gebieden strategisch gekozen: het ene is gemakkelijk bereikbaar vanuit onze Belgische uitvalsbasis, terwijl we in het Zuiden voor andere klanten al een mobiele unit en technisch platform in Marseille hebben staan. Het is voor ons ook mogelijk om met ons bestaande team van negen personen deze opdracht uit te voeren. We vonden het immers niet opportuun om extra personeel aan te werven, aangezien het maar om een tijdelijk contract gaat.»

«Natuurlijk zouden we daarna onze services naar andere landen kunnen uitrollen. Maar in de praktijk is dat niet zo evident omdat de wetgeving overal verschillend is en we telkens onze apparatuur zouden moeten laten erkennen, wat een erg dure zaak is. In plaats van daarin te investeren, willen we liever onze winsten gebruiken om de apparatuur verder te perfectioneren. Zo zouden we in de toekomst een applicatie willen ontwikkelen die in staat is om via een database van alle gedecteerde problemen aan te geven welk probleem het mogelijks is. Want op die manier zouden we natuurlijk heel erg snel kunnen werken.»

Op zoek naar partners
Omdat ITM Technologies zich op de verdere uitbouw van haar apparatuur (en dan vooral de software) wil toeleggen, heeft ze besloten om partners te zoeken die haar oplossing in andere landen gebruiken (en zelf voor de nodige erkenning zorgen). Jean-Pierre Van der Meiren: «In dit kader zijn we al bezig met gesprekken in Spanje, Italië, Scandinavië, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten: gebieden waar er ook een strenge wetgeving inzake tankcontroles bestaat.

Want het is evident dat er in pakweg Afrika en het vroegere Oostblok voorlopig weinig potentieel voor ons is, aangezien daar nog geen regelgeving inzake periodieke keuring van ondergrondse tanks en leidingen bestaat. Onze oplossing voor de residentiële markt willen we wel te koop aanbieden, zodat we ons volledig op de B2B-markt kunnen toeleggen.

Want we verwachten dat nog andere Business Lines (petrol stations, petrochemie, industrie, public sector) in de Benelux en Frankrijk op erg korte termijn zullen inzien dat preventief onderhoud dé manier is om kostenbesparend te werken. Alleen hebben ze daarvoor onze apparatuur en expertise nodig...

En als we blijven investeren in R&D om nog performanter te werken, zullen we de concurrentie altijd een stapje voor zijn. We zijn dan ook vrij zeker dat de toekomst van ons bedrijf, zelfs in deze crisistijden, gegarandeerd is.» (foto's: ITM Technologies)
door Els Jonckheere, Engineeringnet