• 23/05/2013
  • |     BB

Total bouwt geïntegreerd petrochemisch platform in Antwerpen om

Franse bedrijf heeft een modernisatieproject van 1 miljard euro goedgekeurd voor zijn Antwerpse site. Dat past in de strategie naar productie van hoogwaardiger chemicaliën.

Trefwoorden: #raffinaderij, #total

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Goed nieuws voor de chemische cluster in het Antwerpse. Total gaat er zijn productiepark grondig vernieuwen en moderniseren. Daarvoor ontmantelt het chemiebedrijf twee oude installaties wegens ‘niet meer concurrentieel in de huidige economische context’ en vervangt die door twee nieuwe, die hoogwaardige chemicaliën zullen produceren.

De eerste installatie die definitief dichtgaat, is de oudste en kleinste stoomkraker, die momenteel overigens stilligt bij gebrek aan kopers voor zijn producten.

De tweede installatie die voor de bijl gaat, is de kleinste en oudste procesinstallatie voor polyethyleen. Die wordt later gesloten, naar verwachting tegen het einde van 2014, van zodra zijn productiecapaciteit door andere, in aanbouw zijnde productielijnen van Total kan worden opgevangen.

In de plaats van de twee installaties komen er twee nieuwe: een volledig nieuwe raffinaderij om zware oliefracties om te zetten in laagzwavelige diesel en huisbrandolie, en een installatie om de uit de nieuwe raffinaderij gerecupereerde restgassen om te zetten naar grondstoffen ter vervanging van (het duurdere) nafta. De opstart van deze installatie is voorzien begin 2017.

Het is vooral de mogelijkheid om op één platform twee faciliteiten - de raffinaderij en de petrochemische plant - te ingegreren die de doorslag heeft gegeven voor de investeringsbeslissing, laat Total weten.

Met de nieuwe investeringen is naar verluidt geen jobverlies of -winst gemoeid.


ACHTERGROND
Total beschikt momenteel over drie productiefaciliteiten in het Antwerpse, die een zogenaamde ‘geïntegreerd platform’ vormen. Dat betekent dat ze grondstoffen en/of restproducten aan elkaar leveren. Daardoor kunnen ze goedkoper produceren. Er zijn ongeveer 1.700 mensen tewerkgesteld.