• 06/09/2013

Delftse protonenkliniek eerste in zijn soort in heel Nederland

De TU Delft, het Erasmus MC en het LUMC hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend ten einde het eerste behandelingscentrum voor protonentherapie op te starten.

Trefwoorden: #fotonen, #Holland Particle Therapy Centre, #protonen, #TU Delft

Lees verder

Nieuws

( Foto: TU Delft )

ENGINEERINGNET.NL -- Het samenwerkingsakkoord genaamd: "het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC)", heeft een vergunning ingediend om ten laatste in 2016 operationeel te kunnen zijn.

Meer dan de helft van de kankerpatiënten die vandaag een behandeling ondergaan, worden door middel van ioniserende bestraling behandeld. De bestraling is nodig om de groei van de tumor te stoppen. Bij de bestraling worden standaard röntgenstralen (fotonen) gebruikt. Internationaal worden echter steeds meer patiënten bestraald met minuscule geladen deeltjes, zoals protonen.

Een significant voordeel van de behandeling van protonen ten aanzien van de huidige fotonen is dat men zeer nauwkeurig de dosisafgifte kan begrenzen. Men kan hierdoor een hogere dosis geven aan de relatief ongevoelige of ongunstig gelegen tumor. Hier bovenop zal er ook een lagere dosis terecht komen in het omringende gezonde weefsel.

Wereldwijd zijn er al 70.000 kankerpatiënten met protonen bestraald. Omwille van de voordelen van de techniek is er een sterke toename van het aantal bestralingsfaciliteiten voor deze techniek, met name in Duitsland, de VS en Japan.


(LVD)