• 25/10/2013

Beslissing is gevallen: Brusselse ring krijgt extra rijstroken

Brusselse ring krijgt op sommige plaatsen extra rijvakken voor bestemmingsverkeer. Dat brengt het totaal op tien. 'Vlaamse regering kiest voor meer files en luchtvervuiling', stelt BBL in reactie.

Trefwoorden: #bbl, #brusselse ring, #economie, #economie, #hilde crevits, #logistiek, #verkeer

Lees verder

nieuws

( Foto: Europese Commissie )

ENGINEERINGNET.BE - Vandaag besliste de Vlaamse regering op voorstel van minister Crevits om de Brusselse ring uit te breiden. Naast drie centrale rijvakken voor doorgaand verkeer komen er twee extra rijstroken voor bestemmingsverkeer. Tien rijstroken in totaal dus, met de optie om later uit te breiden naar twaalf.

Dat betekent niet dat de ring overal verbreed zal worden. De Vlaamse regering wil het doorgaand en plaatselijk verkeer van elkaar scheiden om zo de (gevaarlijke) kruisbewegingen onnodig te maken. Op sommige plaatsen volstaat het de bestaande rijvakken te herverdelen, op andere zal er een verbreding nodig zijn. Die keuze was al als beste naar voren uit voorafgaande studies.

Milieu- en mobiliteitsorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Brusselse Raad voor het Leefmilieu, Greenpeace, Netwerk duurzame Mobiliteit en Fietsersbond stellen in een reactie 'uiterst teleurgesteld' te zijn.

Uit hun mededeling: 'Hoewel de regering de files op de ring wil verminderen, blijkt al uit haar eigen rapporten dat dit niet zal lukken: de files worden op termijn alleen langer en breder. Bovendien toont het voorbereidend studiewerk aan dat de luchtkwaliteit er sterk op achteruit zal gaan, wat in strijd is met de Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit'.

“Blijkbaar ligt de Vlaamse regering niet wakker van de recente stroom aan studies die de nefaste impact van luchtvervuiling op de gezondheid aantonen”, zegt Erik Grietens van Bond Beter leefmilieu. “De milieubeweging zal dit aankaarten bij de Europese Commissie”. De milieuorganisatie verwijst naar bepaalde cijfers in het het voorafgaande Milieueffectenrapport (MER).

In dit rapport werden verschillende pistes onderzocht om de verkeersproblematiek rond Brussel aan te pakken, waaronder een scenario met parallelwegen en een scenario met rekeningrijden en meer openbaar vervoer.

Uit de studie blijkt, aldus BBL, dat er met een verbreding van de ring in de ochtendspits ongeveer 60.000 autokilometers meer op de noordelijke ring zullen rijden dan in het scenario met rekeningrijden. In de avondspits worden er naar verluidt zelfs 80.000 autokilometers meer afgelegd.

Verder blijkt uit het MER dat het aanleggen van extra rijstroken maar liefst 16 ton fijn stof (PM10), 12 ton ultra-fijn stof (PM2,5), 150 ton stikstofdioxiden (NO2) en 109.000 ton CO2 méér oplevert dan het scenario met een kilometerheffing.

De werken zouden in 2016 starten en een slordige 380 miljoen gaan kosten.


(Bert Belmans)

ACHTERGROND
België moest al uitstel tot 2015 vragen aan de Europese Commissie. Vlaanderen kreeg dat uitstel, Brussel niet. Indien de norm zelfs in 2020 genegeerd wordt, is de kans groot dat België doorverwezen zal worden naar het Europees Hof, net zoals dat voor fijn stof gebeurde. België riskeert dan, zoals recent voor de waterzuivering, hoge boetes te moeten betalen omwille van de slechte luchtkwaliteit.