• 17/01/2014

UWV waarschuwt voor groeiende tekort aan vakmensen in procesindustrie

Na sterke krimp van afgelopen jaren lijkt aantal vacatures in Nederlandse procesindustrie opnieuw aan te trekken. Goed nieuws, maar op langere termijn dreigen meteen al problemen...

Trefwoorden: #banen, #chemie, #economie, #procesindustrie, #uitkering, #Uwv, #voeding

Lees verder

HR

( Foto: Exxon Mobil )

ENGINEERINGNET.NL – ‘De sector moet zich voorbereiden op een tekort aan vakmensen’, waarschuwt de uitkeringsinstantie UWV in een mededeling. ‘Voor zover dat nog niet het geval was, zullen bedrijven vooral moeite ondervinden om gekwalificeerde procesoperators en monteurs te werven’.

De banenmarkt komt uit een diep dal. In 2012 waren er in de voedings- en genotsmiddelenindustrie 26 procent minder vacatures dan in 2007, in de chemische branches was de krimp zelfs 61 procent.

In de chemie lijkt de vacaturemarkt zich sinds 2012 te herstellen, de voedings- en genotsmiddelenindustrie volgt naar verwachting in 2014.

Dat heeft te maken met de opleving van de productie, maar ook met de vergrijzing. Ongeveer 15% van het personeelsbestand is ouder dan 55 jaar, onder operators is het aandeel ouderen vaak nog hoger.

De procesindustrie begint zich stilaan voor te bereiden : er is een in 2013 gelanceerd sectorplan om 200 jongeren versneld op te leiden, met baangarantie, en de bedrijven geven aan meer te zullen investeren in scholing.

Of dergelijke initiatieven volstaan, is maar de vraag: er werken ongeveer 250.000 werknemers in de Nederlandse procesindustrie, die op zijn eentje instaat voor een derde van de werkgelegenheid in alle industriële sectoren samen.

In de procesindustrie wordt sterk ingezet op technische innovatie. Daardoor neemt vooral op de hogere niveaus (hbo, wo) de werkgelegenheid toe. In het middensegment verschuift de werkgelegenheid naar de hogere mbo-niveaus.

Naast deze upgrading blijft er werkgelegenheid op de lagere niveaus bestaan omdat een deel van het werk altijd handmatig gedaan zal worden. De perspectieven van de opleidingen zijn doorgaans redelijk tot goed, waarbij met name de voedings- en genotsmiddelenindustrie de komende jaren ook de nodige werkgelegenheid biedt aan lager opgeleiden, aldus nog UWV.


(Bert Belmans)

ACHTERGROND
UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, de VNG en arbeidsmarktdeskundigen analyses van ruim twintig sectoren. De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. De sectorbeschrijvingen kunnen worden gebruikt voor de totstandkoming van sectorplannen en dragen ook bij aan regionale arbeidsmarktagenda’s van gemeenten.