• 10/03/2014

Wageningen UR ontwikkelt uniek proces voor kristallisatie suikers

Partners in het project zijn FrieslandCampina en IPSS Engineering, die het ontwerp van een proeffabriek gaan maken, waarvoor een investering van circa 500.000 euro nodig is.

Trefwoorden: #kristallisatie suikers, #sucrose, #suikerbieten, #suikerriet, #suikerstromen, #Wageningen UR

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Het gaat om het toevoegen van een anti-oplosmiddel aan waterige suikerstromen, waardoor de suikers minder oplosbaar worden. Vervolgens wordt het watervolume verkleind door het water weg te vangen. Hierdoor worden de suikers onoplosbaar en gaan deze kristalliseren.

Verschillende grondstof- en reststromen bevatten suikers, zoals sucrose in sap van suikerbieten, lactose in zuivelgrondstoffen en suiker in de suikerpalm. Vaak bestaan deze stromen uit een mix van componenten. Daardoor zijn veel bewerkingen nodig om te komen tot een zuiver product. Dit maakt de processen duur en het kost relatief veel energie.

In het nieuwe proces kunnen energie-intensieve stappen zoals carbonatie voor suikerwinning uit suikerbieten en suikerriet achterwege blijven. Warmte wordt hergebruikt met behulp van zogenaamde zeolieten.

Bovendien kan op kleine schaal de reststroom uit de productie van suikers direct worden gebruikt voor productie van bioethanol en biogas. Zo is het proces te optimaliseren voor een wisselende vraag naar suiker, bioethanol en energie.

De Wageningse universiteit test momenteel nieuwe toepassingen voor dit proces. Ook kijkt de universiteit naar de criteria waaraan een toekomstige proeffabriek voor suikers moet voldoen. In een proeffabriek kan het proces toepasbaar gemaakt worden voor verschillende industrieën.

Binnen een kort project (lopend tot medio 2014) ontwikkelt Wageningen UR in samenwerking met IPSS Engineering het ontwerp van de proeffabriek. Het ingenieursbureau doet een haalbaarheidsstudie naar onder andere het proces (sturing, vorm, volume en kosten), mogelijke veiligheidsrisico’s en energie-efficiëntie van de proeffabriek.

Samen met FrieslandCampina onderzoekt Wageningen UR daarnaast mogelijke grondstoffen op kristallisatie van suikers voor nieuwe toepassingen van de technologie. De provincie Gelderland heeft subsidie gegeven aan dit project, geheten ‘BIC-ON Kristallisatie’.

Wanneer de proeffabriek er daadwerkelijk komt, zal deze in ieder geval inzetbaar zijn voor de productie van sucrose uit suikerbieten en voor verschillende grondstofstromen van vruchtensappen. Onderzoek moet uitwijzen of er ook mogelijkheden zijn voor winning van waardevolle componenten uit andere (tweede generatie) grondstoffen.

De investering in een proeffabriek zal circa 500.000 euro aan investering vragen. Wageningen UR is actief bezig met de werving van industriële partijen met interesse om te investeren in de proeffabriek.


(Lydia Heida)