• 20/03/2014

Bemas publiceert boek over Industriële Renaissance in Europa

Belgische vakvereniging voor professionals in technisch onderhoud geeft naar aanleiding van 25-jarig bestaan boek uit. "Een warm pleidooi voor industriële groei in Europa"

Trefwoorden: #bemas, #boek, #herman van rompuy, #industrie, #maintenance, #onderhoud, #renaissance, #Vancauwenberghe, #van romuy

Lees verder

nieuws

( Foto: Bemas, Wim Vancauwenberghe, © Dann )

ENGINEERINGNET.BE – De vereniging Bemas - een van de vaste partners van Engineeringnet - bestaat dit jaar 25 jaar, en viert het jubileum door een 'position paper' uit te geven, een pleidooi pro industriële groei in Europa, in de vorm van een boek: "Industrial Renaissance in North-West Europe: the key role of Maintenance and Asset Management".

In het boek wijst Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad, op de ambitie van de Europese Commissie om het aandeel van de industrie in de economie te laten stijgen van 15% naar 20% tegen 2020, of een groei van meer dan 30% in zes jaar.

Dit onderwerp staat overigens ook op de agenda van de Europese top van staats- en regeringsleider op 20 en 21 maart.

Daarnaast laten tal van prominente industriëlen, academici en beleidsmakers in het boek hun licht schijnen op dit streven naar een nieuwe industriële revolutie en de rol die technisch onderhoud en asset management daarin te spelen hebben.

Wim Vancauwenberghe, directeur van Bemas: “Politici op regionaal, federaal en Europees niveau zijn het erover eens dat er grote inspanningen geleverd moeten worden om opnieuw aan te knopen met de groei die nodig is om onze welvaart te garanderen."

"Het beeld dat steeds terugkomt is dat van een industriële renaissance waarbij de industrie opnieuw op de voorgrond treedt als katalysator voor een brede economische groei."

"De onderhoudssector maakt zich sterk dat ze op een positieve manier kan bijdragen tot de realisatie van deze doelstellingen. Zo wijst onderzoek uit dat de komende 15 jaar 25% van alle industriële installaties het einde van hun levensduur bereiken."

"Een goed beheer van deze assets kan die levensduur verlengen en draagt ook bij tot efficiëntie, kwaliteit en veiligheid."

Bemas roept de beleidsmakers daarom op de nodige aandacht te besteden aan deze problematiek, want "Lifetime extension is zeer belangrijk voor de industriële implementatie van innovaties die momenteel worden ontwikkeld, en draagt zo bij tot de transformatie van de huidige assets tot fabrieken van de toekomst”, stelt Vancauwenberghe.


(Bert Belmans)

ACHTERGROND
Bemas, voluit de Belgian Maintenance Association vzw, is een non-profit vakvereniging voor asset managers, onderhoudsverantwoordelijken en maintenance professionals. De 700 leden bestaan uit verantwoordelijken voor onderhoud en asset management en van leveranciers in het vakgebied.