Nieuwe EN-1090 norm leidt enkel tot meer bureaucratie, aldus lassers

Helft bedrijven in Nederlandse lasindustrie blijkt nauwelijks voorbereid op nieuwe regelgeving, die "slechts zal leiden tot meer kosten en bureaucratie", aldus zowel lassers zelf als managers.

Trefwoorden: #air products, #EN-1090, #lassen, #lasser, #norm, #normering techni-show, #technishow

Lees verder

Techniek

( Foto: Stork, pipeshop )

ENGINEERINGNET - Iets meer dan de helft (55%) van de bedrijven in de lasindustrie is nog steeds niet bekend met nieuwe EN-1090 norm. Dat blijkt uit een onderzoek van gasleverancier Air Products.

De enquête is afgenomen bij het bezoekerspubliek van de voorbij Techni-show in Utrecht, en geeft dus een goed beeld van de situatie in Nederland. Maar is er geen reden om aan te nemen dat Belgische lassers en hun bedrijven beter geïnformeerd zijn.

Nochtans dringt de tijd en zullen de bedrijven hun procedures zo snel mogelijk moeten herbekijken: de nieuwe normering wordt al in juli van dit jaar van kracht en is bovendien verplicht.

Ze is van toepassing op alle 'constructieonderdelen met lastdragende eigenschappen' en heeft dus heel wat consequenties voor alle Europese fabrikanten van constructiedelen in staal en aluminium voor de bouw.

De EN-1090 norm schrijft voor dat lastdragende constructiedelen voortaan voorzien moeten zijn van een CE-keurmerk. Bedrijven die dergelijke producten maken, dienen gecertificeerd te zijn en moeten beschikken over een fabricagehandboek en een lascoördinator (IWC) of verantwoordelijk lascoördinator (RWC).

De normering moet een einde maken aan de aparte regels per land voor het vervaardigen en verhandelen van stalen en aluminium constructies.

Wanneer bedrijven niet gecertificeerd zijn en toch dergelijke producten vervaardigen, plegen zij een economisch delict. Bovendien zal het bedrijf aansprakelijk gesteld worden in geval van schade.

Air Products wilde in kaart brengen of bedrijven al dan niet voorbereid zijn op de nieuwe regelgeving. Om die reden nam de leverancier van (industriële) gassen op de Techni-Show een enquête af bij medewerkers van bedrijven waar laswerkzaamheden worden verricht.

Uit het onderzoek bleek dat ruim de helft van de ondervraagden niet op de hoogte is. Hierbij was er trouwens geen significant verschil tussen grote en kleine bedrijven.

Zowel bij de lassers zelf (55%) als bij managers (33%) van de betrokken bedrijven blijkt er onduidelijkheid te bestaan over de nieuwe normering.

De ruime meerderheid van de ondervraagden liet bovendien weten het niet eens te zijn met de nieuwe normering. Zij zijn van mening dat die slechts zal leiden tot 'meer kosten en bureaucratie'...


ACHTERGROND
Hoewel de meerderheid van de ondervraagden niet bekend bleek te zijn met de nieuwe normering, gaf 73% aan dat het bedrijf zich wel actief bezighoudt met kwaliteitsbeheer als het gaat om laswerkzaamheden.
De meest genoemde voorbeelden van maatregelen op dit gebied zijn training, certificering en kwaliteitscontrole van de las door middel van visuele inspectie of röntgenfoto’s.