Farmaceutische sector negeert informatierisico´s

Een onderzoek van Iron Mountain toont aan dat de gehele farmaceutische sector het bestaan van informatierisico's ontkent.

Trefwoorden: #datalekken, #Farmaceutische sector, #geneesmiddelen, #informatierisico, #Iron Mountain, #onderzoek, #PwC

Lees verder

nieuws

( Foto: Merck )

ENGINEERINGNET - Weliswaar heeft 90% van de bedrijven informatiebeleid ontwikkeld, maar slechts 47% neemt de moeite om te controleren of dit werkt en wordt nageleefd.

Uit recent onderzoek naar datalekken blijkt dat de kosten die een datalek met zich meebrengt in zwaar-gereguleerde sectoren zoals de farmaceutische sector, aanzienlijk hoger zijn dan in andere sectoren.

Gemiddeld bedragen de kosten van een datalek in de farmaceutisch sector omgerekend €152 per hoofd van de bevolking. Gerekend over alle sectoren is dat €100 per hoofd van de bevolking.

Het gaat om aanzienlijke kosten, zeker in de wetenschap dat het aantal datalekken met 50% per jaar toeneemt. In deze berekeningen wordt nog geen rekening gehouden met de gevolgen voor de bedrijfsreputatie, de concurrentiepositie en de klantentrouw.

Zorgwekkend is dat meer dan één derde van de farmaceutische bedrijven (35%) datalekken en dataverliezen beschouwt als een onvermijdelijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Opmerkelijk is dat meer dan de helft (54%) beweert geen zaken te willen doen met organisaties die zijn getroffen door datalekken of dataverlies. Het Iron Mountain onderzoek signaleerde dat de grootste valkuil een zelfgenoegzame houding is.

Jeroen Strik van Iron Mountain: "In de farmaceutische sector is kennis van levensbelang. Het kost immers jaren om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en de kosten hiervan nemen alleen maar toe. Bij verlies of beschadiging van deze vertrouwelijke informatie, brengt een organisatie zichzelf en zijn klanten onherroepelijk in gevaar. Bewustwording en een verantwoord beheer van informatierisico´s zijn van vitaal belang voor het gezond functioneren van de Europese farmaceutische sector."


ACHTERGROND
Voor het onderzoek ondervroeg PwC senior managers bij 600 Europese bedrijven van 250 tot 2500 medewerkers in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Naast de farmaceutische sector komen de respondenten uit de juridische, productie-, verzekerings- en technologiesector.