TU Delft legt nieuwe superbacterie onder de loep

Deze bacterie kan overleven in de extreme omstandigheden die miljarden jaren geleden gewoon waren op aarde.

Trefwoorden: #Nature Communications, #serpentinizatie, #Serpentinomonas, #superbacterie, #TU Delft

Lees verder

research

( Foto: Pixabay, afbeelding van de reeds gekende salmonella bacterie, dus niet van de nieuw ontdekte bacterie )

ENGINEERINGNET.NL - Het onderzoek zou daarom nieuw licht kunnen werpen op het ontstaan van het leven. De wetenschappers publiceerden hier recent over in Nature Communications.

De opmerkelijke bacteriën gedijen het beste bij een extreem hoge pH van rond de 11. Voor bacteriën is dat hoger dan ooit gemeten. De bacteriën zijn recent ontdekt in bronnen in een oude vulkanische regio in Noord-California.

Tot voor kort dacht niemand er aan om in deze bronnen te zoeken naar leven. De omstandigheden werden daarvoor immers te extreem geacht, met een pH van 11 en nauwelijks sporen van de belangrijke elementen fosfor, stikstof en zwavel.

‘Dit extreme milieu ontstaat door een geologisch zeer oud proces dat bekend staat als serpentinizatie’, zegt prof. Gijs Kuenen van de TU Delft. ‘Daarbij reageert water met ijzerhoudende silicaten en wordt waterstofgas gevormd. Dit proces is op de vroege aarde, meer dan drie miljard jaar geleden, zeer dominant aanwezig geweest.’

De bacteriën blijken zeer goed te groeien met waterstof plus zuurstof of nitraat als energiebron en kooldioxide als koolstofbron, maar ze kunnen ook groeien op een scala van organische verbindingen. DNA-analyse laat zien dat deze bacteriën op globale schaal voorkomen in vergelijkbare bronnen waar serpentinizatie plaatsvindt.

Kuenen en zijn collega’s van het J.Craig Venter Institute en de University of Southern California zijn nu in het lab bezig om het mysterie verder te ontrafelen. ‘We willen er achter komen hoe ze het voor elkaar krijgen te overleven bij deze extreme pH.

Studie van deze bacteriën kan helpen inzicht te krijgen in het ontstaan van leven op de vroege aarde en in de manier waarop leven in een zeer alkalisch milieu kan worden gerealiseerd.’

De bacteriën krijgen de soortnaam Serpentinomonas. Het onderzoek is gedaan door een internationaal team waarin de TU Delft een belangrijke rol speelt.

Eerder publiceerde het team hierover in de Proceedings of the National Academy of Science.