Betere bescherming door nieuwe verordening PBM

De aanvankelijke Europese richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) wordt omgezet naar een strakker te handhaven verordening.

Trefwoorden: #gehoorbescherming, #onderhoud, #persoonlijke beschermingsmiddelen, #PMB, #verordening, #wetgeving

Lees verder

nieuws

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.NL - De Europese richtlijn PBM beschrijft de eisen waaraan producten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om ze op de markt te mogen brengen.

Denk daarbij aan bescherming tegen allerlei gevaren die tijdens het werk op de loer kunnen liggen: brand, hitte, harde geluiden, gevaren voor de ogen, vallende voorwerpen, chemicaliën.

Iedere werknemer in welke sector dan ook heeft er wel eens mee te maken. En uiteraard moet die werknemer dan beschermd worden. Belangrijk voor werkgevers is om in het achterhoofd te houden dat het hun taak blijft eerst gevaren in kaart te brengen en waar mogelijk te reduceren.

De Europese richtlijn voor pbm's was al een aantal jaren oud en was toe aan revisie. In de nieuwe versie is ook een aantal algemene wijzigingen in Europees beleid opgenomen, zoals de adoptie van het Nieuw Wetgevend Kader (NWK).

Dat betekent concreet dat er strengere eisen worden gesteld aan keuringsinstellingen die persoonlijke beschermingsmiddelen beoordelen. Bovendien zijn in het NWK niet alleen de fabrikant en diens wettelijk vertegenwoordiger, maar ook de importeur en de distributeur verantwoordelijk, met andere woorden: de marktdeelnemers.

Een andere belangrijke verandering is dat een aantal producten van categorie is veranderd. Zo is bijvoorbeeld gehoorbescherming van categorie II naar III gegaan, zodat dit aspect nu onder de zwaarste categorie pbm's valt. Ook broeken die beschermen tegen kettingzagen zijn van categorie II naar III verschoven.

Deze nieuwe tekst is geen richtlijn maar een verordening is, waardoor de tekst een directe werking en niet in nationale regels opgenomen hoeft te worden.