Eandis wil windturbines op Antwerpse Linkeroever ’slim’ aansluiten

Proefproject met zes machines moet duidelijkheid geven over kostenbesparingen die mogelijk zijn tijdens installatiefase. "We willen turbines zo efficiënt mogelijk aansluiten"

Trefwoorden: #eandis, #elia, #energie, #iminds, #linkeroever, #smart grid, #Wind aan de Stroom, #Windturbine

Lees verder

Techniek

( Foto: Eandis, controlecentrum in Kortrijk )

ENGINEERINGNET.BE – Zoals we reeds berichtten, heeft de publieke projectvennootschap 'Wind aan de Stroom' het contract voor de levering van windturbines voor zijn project op de Linkerscheldeoever definitief gegund (pc- en tablets: zie leestips onderaan).

In een eerste stadium gaat het om 11 windturbines, met de optie van uitbreiding tot 17 stuks, die in 2015 zullen geïnstalleerd worden.

Het energiedistributiebedrijf Eandis en de transportnetbeheerder Elia geven nu toelichting bij hun aangekondigde proefproject om de aansluit- en installatiekosten van zes van deze machines via 'sllimme' technieken zo laag mogelijk te houden. Dat wil zeggen 'een zo snel mogelijke aansluiting tegen een zo laag mogelijke maatschappelijke kost', aldus beide bedrijven in een mededeling.

Slimme aansturing van de turbines
De standaard procedure is om de nieuwe elektriciteitskabels te voorzien op het maximale injectievermogen van de molen. Daardoor zijn dus zwaardere kabels en nieuwe elektriciteitscabines nodig die berekend zijn op deze maximale belasting. Maar zo’n piek komt slechts een aantal keer per jaar voor, als er erg veel wind is in combinatie met weinig lokaal verbruik. Meer nog: gemiddeld werkt een windturbine slechts 10 % van de tijd op meer dan 75 % van zijn vermogen.

"Als we die windpieken op een slimme manier zou kunnen terugdringen, dan kunnen er meer windturbines worden aangesloten op dezelfde elektriciteitskabel', stelt Eandis. "Daardoor zou de dure aanleg van nieuwe kabels en elektriciteitscabines kunnen worden vermeden."

Conclusie: er zou veel meer hernieuwbare energie kunnen worden aangesloten, tegen een lagere kost en op een veel kortere tijd.

Welke slimme technieken?
De slimme sturing die Eandis zal toepassen in het project bestaat uit drie technieken voor ‘slimme netten’ die apart zullen worden onderzocht.

Bij de eerste techniek meet Eandis permanent de stroom in de kabels van de windmolens. Zodra een maximum wordt overschreden, stuurt het bedrijf een signaal naar de windturbine die zijn wieken net genoeg uit de wind zet om zijn vermogen een paar percenten terug te dringen (peak shaving). Zo kunnen de grootste pieken van het netwerk worden gehaald en zijn er minder investeringen nodig om nieuwe windturbines aan te sluiten.

De tweede techniek hanteert exact hetzelfde principe, maar is gebaseerd op de temperatuur van de elektriciteitskabels van de windmolen. Hoe meer een stroomkabel wordt belast, hoe warmer die wordt. Door de temperatuur van de kabels te meten en te berekenen, kan Eandis de kabelbelasting zeer nauwkeurig bewaken en aansturen.

Extra voordeel: in de praktijk warmen kabels onder de grond niet zo snel op. Bij deze techniek kan de kabel dus meer worden belast voor er moet worden ingegrepen.

In een latere fase zal nog een derde techniek worden ontwikkeld: de zogenaamde vraagsturing. Die werkt met het weerbericht. Als er erg veel wind wordt voorspeld, stuurt Eandis een signaal naar een aantal grote stroomverbruikers uit de buurt. Zij kunnen hun machines opstarten zodra er veel windenergie beschikbaar is. Op die manier is iedereen tevreden: de windpiek op het netwerk wordt afgevlakt en de afnemer krijgt de goedkoopste stroom.

"Maar om die ‘Load Shifting’ mogelijk te maken, zijn er wel grote elektriciteitsverbruikers nodig die hun verbruik even kunnen vervroegen of uitstellen", aldus Eandis.

Iedereen wint
"Iedereen kan baat hebben bij deze slimme technieken", stelt Giovanni Vercammen, algemeen directeur van Wind aan de Stroom. "Samen met onze partners hebben we een mogelijkheid gevonden om sneller vooruit te gaan, dankzij een permanent leertraject om windturbine-uitbating en netbeheer beter op elkaar af te stemmen."

Windparkbouwers kunnen hun windmolens sneller aansluiten omdat er minder investeringswerken nodig zijn. Lokale en regionale overheden krijgen meer mogelijkheden om sneller hun klimaatdoelstellingen te halen en de elektriciteitsbevoorrading groener te maken.

Netbedrijven als Eandis en Elia kunnen de betrouwbaarheid van de elektriciteitsnetten op een hoog peil houden, in het belang van elke energieverbruiker.

Niet onbelangrijk: ook voor andere soorten hernieuwbare energie, zoals installaties met zonnepanelen of warmtekrachtkoppeling, gelden exact dezelfde voordelen.

Eandis deed de voorbije jaren al heel wat inspanningen om de elektriciteits- en gasnetten slim aanstuurbaar te maken. Zo implementeert het bedrijf momenteel een gloednieuw netwerkbeheersysteem en plaatste het slimme elektronica in elektriciteitscabines. Die inspanningen vloeien nu samen in het Antwerpse havenproject.

Voor het onderzoek werkt Eandis samen met het IT-onderzoeksbureau iMinds en de universiteiten van Gent en Leuven. Samen gaan ze op zoek naar potentiële kandidaten in de haven van Antwerpen.