Amerikaanse studenten kunnen doctoreren aan VUB

Jaarlijks zullen 60 studenten uit Noord- en Latijns-Amerika en de Caraïben aan de Vrije Universiteit Brussel een doctoraatsopleiding volgen.

Trefwoorden: #doctoraat, #doctoreren, #OAS, #Organisatie van Amerikaanse Staten, #samenwerking, #samenwerkingsovereenkomst, #VUB

Lees verder

opleiding

( Foto: VUB )

ENGINEERINGNET.BE - Dit wordt bepaald in de samenwerkingsovereenkomst die de VUB, ondertekend door vicerector Internationaal Beleid prof. Jan Cornelis, heeft afgesloten met de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

In een eerste fase gaat het om studenten die een doctoraatsopleiding willen volgen in de domeinen volksgezondheid, educatiewetenschappen en ingenieurswetenschappen. De VUB verwacht nog voor het einde van het jaar de eerste lichting doctoraatsstudenten.

Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat de VUB jaarlijks aan 60 studenten een doctoraatsopleiding van vier jaar aanbiedt. Dat betekent dat niet minder dan 240 Amerikaanse studenten tegelijk een doctoraat kunnen voorbereiden.

De VUB is een onderzoeksgeoriënteerde universiteit en deze stijging van het aantal PhD-studenten komt overeen met 20% van het huidige aantal doctorandi. Van de totale VUB studentenpopulatie is ongeveer 11 % doctorandus.

De overeenkomst voorziet in tal van voordelen, zo moeten de studenten geen inschrijvingsgeld betalen en kunnen ze tijdens hun verblijf in Brussel rekenen op een algemene ziekteverzekering.

Kandidaten moeten een stevig academisch dossier indienen om aan te tonen dat ze op wetenschappelijk vlak uitmuntend zijn.

In de toekomst is een verbreding naar andere domeinen gepland, alsook een uitbreiding naar masterstudenten.


De VUB werkt al een tijd samen met de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), waarvan 35 Amerikaanse landen lid zijn. De OAS bevordert de samenwerking en de solidariteit tussen haar lidstaten.