Factor 4:”Black-out is vermijdbaar door snelle energiebesparingen” (+video)

Ir Charles-Henri Bourgois van Factor 4, de Belgische partner in een Europees re-commissioning project, pleit voor energiebesparing door méér gebruik te maken van energieprestatiecontracten.

Trefwoorden: #black-our, #blackout, #energieprestatiecontract, #epc, #factor 4, #main man, #re-co, #stroompanne, #stroomuitval

Lees verder

Techniek

( Foto: Factor 4 / YouTube, Charles-Henri Bourgois )

ENGINEERINGNET.BE – "Rond het debat ‘kernenergie versus groene energie’ wordt de laatste tijd erg veel energie verspild. Zowel experts als beleidsmakers lijken te vergeten dat er een eenvoudigere oplossing bestaat om de kans op black-outs te verminderen, die bovendien amper investeringen vergt èn snel genoeg kan gerealiseerd worden."

Dat stelt Charles-Henri Bourgois van Factor4, het bedrijf dat optreedt als Belgische partner in het Europese 'Re-Co'-project dat de re-commissioning van gebouwen promoot.

'Re-Co'-of 're-commissioning' staat voor een methode om energie te besparen met weinig of geen investeringen. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld het opnieuw of nauwkeuriger afregelen van tijd- en temperatuurinstellingen van klimaatinstallaties tot het installeren van bewegingsmelders of timers.

"Dat zijn allemaal maatregelen die in een mum van tijd kunnen gerealiseerd worden door gebruik van energieprestatiecontracten", claimt Bourgois.

In het buitenland kennen zulke energieprestatiecontracten of EPC's naar verluidt een opmars, maar in België blijkt een grote weerstand tegen innovatie of verandering te heersen: "Hoewel openbare besturen een belangrijke rol kunnen spelen in de sensibilisering van de private markt, blijven zij te dikwijls vasthouden aan oude inefficiënte methodes."

Benjamin De Bruyn, zaakvoerder van Main Man (maintenance management consulting) treedt hem bij: “De energie audit rapporten die zonder verder gevolg in een schuif zijn beland, hebben ons intussen vermoedelijk al wel een bos gekost."

"En àls de vermelde besparingsvoorstellen al worden uitgevoerd, laat de inregeling van de nieuwe installaties te wensen over. Hoor die dure state-of-the-art ventilatiegroepen maar draaien tijdens weekend- en feestdagen. (zucht)”.

Het potentieel is nochtans groot, claimt Bourgois: "Diverse onderzoeken wijzen uit dat het energiegebruik van klimaatinstallaties in gebouwen gemiddeld 25% te hoog is, en maar liefst 70% van de gebouwinstallaties functioneert niet naar behoren. Beloftes over de energieprestaties bij het ontwerp komen dus in de praktijk maar zelden uit."

De resultaten van diverse pilootprojecten (waaronder 2 Belgische bij Uitgeverij Averbode en KULeuven, zie de video onderaan dit artikel) ogen alvast indrukwekkend. Bourgois geeft enkele cijfers: “Gemiddeld werden er in Europa in het kader van Re-Co besparingen gerealiseerd tot 20% door middel van maatregelen met een terugverdientijd van rond 1 jaar. Re-commissioning levert een financiële return van gemiddeld 70%, ten opzichte van 9% bij aandelen.”

Bourgois: "Wil Vlaanderen de kans op black-outs drastisch laten verminderen en tegelijk haar Europese doelstellingen realiseren, dan is het nu tijd om te starten haar innovatiebeloften kracht bij te zetten met concrete voor de hand liggende duurzame daden. Bedrijven moeten zèlf initiatief nemen om energie te besparen."

"Wachten op een globale visie en initiatieven van de overheid doet ons kostbare tijd verliezen."


ACHTERGROND
Ir Charles-Henri Bourgois is goed vertrouwd met de markt van de energiediensten en met de strategische evolutieperspectieven van de energiesector. Hij studeerde af als burgerlijk werktuigkundig elektrotechnisch ingenieur, optie elektrische energietechnieken, aan de KULeuven en bouwde nadien een stevige professionele basis op als onder meer Senior Consultant bij PriceWaterhouseCoopers en medestichter van het bedrijf REUS, gespecialiseerd in energiemonitoring. Vandaag is hij onafhankelijk energie-adviseur in de domeinen energiebesparing, energiebeleid en duurzame energie.Hij is tevens betrokken bij het kenniscentrum van Fedesco en ook mede-oprichter van Consider Group Asia pte Ltd, een ESCO gebaseerd in Singapore. Hij