Nieuw DesignLab stimuleert multidisciplinair onderzoek

Het gaat om de koppeling tussen experts uit biomedische technologie, nanotechnologie en ICT aan industrieel ontwerpers en de sociale wetenschappen, alsmede bestuurs- en bedrijfskunde.

Trefwoorden: #designlab, #Human Media Interaction, #Universiteit Twente, #UTwente, #Virtual Reality

Lees verder

nieuws

( Foto: Universiteit Twente )

ENGINEERINGNET.NL - De Universiteit Twente heeft deze week dit lab geopend, in aanwezigheid van minister Jet Bussemaker van OCW.

Het koppelen van verschillende experts maakt het mogelijk sneller oplossingen te vinden voor maatschappelijke issues. Ook is het DesignLab gericht op het vinden van partners in het bedrijfsleven.

Het nieuwe DesignLab is een internationale werk- en ontmoetingsruimte waar onderzoekers, studenten, ondernemers, business developers, overheden en kunstenaars werken aan creatieve toepassingen voor nieuwe technologieën.

Nieuwe concepten en ideeën worden er op een niet-traditionele manier opgepakt en ontwikkeld, waarna prototypen direct kunnen worden getest.

Het DesignLab brengt internationale en regionale partijen samen rond interdisciplinaire innovatieprojecten en geeft ze toegang tot kennis en talent in en rond de universiteit.

Daarnaast heeft het DesignLab de ambitie een nieuw type creatieve en hoog gekwalificeerde ontwerpers op te leiden.

De Universiteit Twente heeft een technologische focus, maar met oog voor de maatschappelijke impact. DesignLab wordt een plaats waarin die benadering al heel vroeg wordt gestart.

Niet eerst de technologie uit ontwikkelen, om dan pas na te denken over de impact ervan of de marktkansen, maar daar al meteen mee beginnen.

Initiatiefnemer prof.dr. Vanessa Evers hierover: "Maatschappelijke problemen van nu maar ook die van de toekomst, maken duidelijk dat oplossingen niet alleen technisch van aard kunnen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mobiliteit, maar ook aan vergrijzing en ouderenzorg."

"Een overheidsorganisatie vraagt ons nu al mee te denken over de consequenties van zelfsturende auto’s op onze wegen. Grote ondernemingen willen nu graag op een meer holistische manier naar een probleem kijken dan via de klassieke R&D."

Evers is zelf hoogleraar Human Media Interaction aan de UT, en werkt aan robots met sociale vaardigheden.

Industrieel ontwerper dr.ir. Mascha van der Voort zet onder meer Virtual Reality en ‘serious gaming’ in bij projecten zoals het inrichten van een compleet noodhospitaal, formaat zeecontainer.

van der Voort: “We krijgen daar niet alleen met de techniek te maken, maar ook met de beleving van de patiënt: hoe ervaart die de zorg? En met de organisatie: daarvoor kun je al scenario’s onderzoeken, voordat er ook maar een prototype staat.”'