VMM: "Kans op overstromingen bij zes pompgemalen in geval van stroomuitval"

De kans is eerder klein, maar voor zes pompgemalen bestaan er geen alternatieven in geval van een stroomuitval deze winter. Dat stelt de Vlaamse MilieuMaatschappij in zijn nieuwsbrief.

Trefwoorden: #Blackout, #elia, #energie, #milieu, #overstroming, #pomp, #stuw, #vmm

Lees verder

nieuws

( Foto: Engineeringnet )

ENGINEERINGNET.BE – Het in werking treden van het afschakelplan bij stroomschaarste deze winter zal ook gevolgen hebben voor het beheer van de waterlopen. VMM – de Vlaamse MilieuMaatschappij – voerde daarom een risicoanalyse uit voor zijn waterlopen.

In totaal gaat het om 250 installaties zoals pompen, stuwers en zo meer, die zich op onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie bevinden en die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Ook de peilmetingen en de overstromingsvoorspeller hebben uiteraard nood aan stroom.

Uit de studie blijkt alvast er voor het overgrote deel van de installaties alternatieven zijn bij stroomuitval. "Op basis van deze analyse hebben we de nodige maatregelen genomen om de werking van zoveel mogelijk installaties te garanderen, ook bij energieschaarste", aldus VMM.

"Voor alle installaties die een laag vermogen nodig hebben, kunnen we garanderen dat ook bij een black-out de werking van de installatie verzekerd blijft. Het gaat dan bv. om stuwen in de waterloop of aan gecontroleerde overstromingsgebieden."

"Maar voor installaties die een hoog vermogen nodig hebben, kan de werking bij afschakeling niet altijd gegarandeerd worden. Gelukkig zijn er meestal alternatieven. Zo hebben veel pompgemalen de mogelijkheid van een gravitaire afvoer. Dat kan een tijdelijke uitval van het gemaal opvangen."

"Voor een zestal pompgemalen zijn er geen alternatieven beschikbaar. Op deze locaties zullen overstromingen niet voorkomen kunnen worden bij hoge neerslag, tenzij er omwille van de hoge neerslag alsnog geopteerd wordt om ze van stroom te voorzien."

"Maar de kans dat dit nodig is, lijkt eerder klein. De energieschaarste zal voornamelijk optreden bij hevige koude en dan valt er meestal niet veel neerslag."