EU-subsidie voor stroomvoorziening langs Europese verkeersaders

De EU heeft bevestigd dat NomadPower in aanmerking komt voor een co-financiering van bijna 1,4 miljoen euro onder het Europese TEN-T programma.

Trefwoorden: #Europa, #NomadPower, #parkeerterrein, #stroomvoorziening, #subsidie, #vrachtwagen

Lees verder

Nieuws

( Foto: NomadPower )

ENGINEERINGNET.NL - De EU beschouwt een netwerk van NomadPower stroomvoorzieningspunten voor geconditioneerd transport als een groen alternatief voor dieselgeneratoren, die normaal gesproken worden gebruikt om de ladingen te koelen.

Het TEN-T programma is gericht op een aanzienlijke reductie van de uitstoot van kooldioxide en stikstofoxiden langs het hoofdwegennet van Europa. Daarbij moet ook het geluidsniveau worden teruggedrongen. Met het oog op de toekomst wil men tevens minder afhankelijk worden van olie.

Het bedrijf richt zich op het aanleggen en exploiteren van stroomvoorzieningen op plaatsen waar temperatuur gecontroleerde trucks parkeren tijdens rust- en wachttijden. Dit betreft voornamelijk parkeerterreinen voor trucks langs (hoofd-) snelwegen, bij koel- en vrieshuizen en distributiecentra.

Gebruikers kunnen de stroomvoorzieningen aan- en uitschakelen via een app of internet. De gehele financiële afhandeling is bij het concept inbegrepen. Het laagdrempelig toegankelijke totaalconcept ziet de EU als essentieel voor een succesvolle implementatie en het gebruik in de praktijk.

Met deze subsidie heeft het bedrijf de doelstelling, voor eind 2015 verspreid over Europa, circa 40-50 parkeerlocaties voor trucks van stroom te voorzien. Om vervolgens dit netwerk van stroompunten uit te breiden naar 500 parkeerlocaties.