Netbeheerder Sibelga installeert WKK in centrale stookplaats Jubelpark-site

Brusselse Jubelpark-site bespaart 80.000 euro op jaarlijks energiekost van 750.000 euro door installatie van een WKK in centrale stookplaats. "Een win-win voor alle betrokken partijen"

Trefwoorden: #cofely, #energie, #installateur, #installatie, #jubelpark, #onderhoud, #sibelga, #stookplaats, #stoom, #wkk

Lees verder

Techniek

( Foto: Cofely )

ENGINEERINGNET.BE - De site van het Jubelpark in Brussel groepeert meerdere historische gebouwen die vanuit een centrale stookplaats worden verwarmd.

Het jaarlijkse energieverbruik van dit enorme complex met het Jubelparkmuseum, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Autoworld en het Legermuseum is hoog -16 GWh - en heeft een prijskaartje van zowat 750.000 euro.

Om de energiekost duurzaam te drukken, kreeg de stookplaats er een WKK-installatie op aardgas bij. Dat moet leiden tot een hoger globaal energierendement dan bij afzonderlijke installaties die klassiek bestaan uit een ketel en een elektriciteitscentrale met een gas/stoomturbine.

Eigenaar van de WKK is Sibelga, de distributienetbeheerder voor elektriciteit in Brussel, die de geproduceerde elektriciteit terug injecteert in zijn distributienet als - gedeeltelijke - compensatie voor de verliezen op dit net.

De opgewekte thermische energie - de andere component van de WKK - wordt geïnjecteerd in het verwarmingssysteem en dekt zo'n 50 % van de lokale behoeften van de Jubelpark-site.

De WKK zal naar verwachting de factuur van 750.000 euro met circa 80.000 euro drukken. Dat komt neer op een vermindering met zo’n 10% van de globale verwarmingsfactuur, zonder dat de Regie der Gebouwen (dat de lokalen ter beschikking stelde) of de musea (die de energie goedkoper inkopen) investeringen hoefden te doen. Sibelga van zijn kant ontvangt groenestroomcertificaten als beloning voor de vermeden CO2-uitstoot (naar schatting 700 ton/jaar).

De werken - na een openbare aanbesteding gegund aan Cofely Services- begonnen in augustus 2013 en hebben zo'n 8 maanden geduurd. Cofely blijft 10 jaar lang instaan voor de exploitatie (met garantieverplichting voor een optimaal rendement) en het onderhoud.

Sibelga betaalt het gasverbruik en staat in voor de dagelijkse opvolging van de prestaties van de WKK. Ze blijft eigenaar van de installatie en van de geproduceerde stroom.

Een niet onbelangrijk detail: 'ongeacht de evolutie van de energieprijzen, zal gedurende de ganse looptijd van het contract met Sibelga de warmte geleverd via de WKK steeds goedkoper zijn dan deze geproduceerd door de stookplaats van het complex', claimt Cofely.


ACHTERGROND
WKK's zijn een belangrijke component van het Vlaamse energielandschap. Het Vlaamse onderzoeksinstituut Vito becijferde dat in 2012 maar liefst 2.200MW aan elektrisch vermogen aan WKK-installaties stond opgesteld, meer dan het vermogen van Doel 3 en Doel 4 samen. Deze installaties stonden dat jaar in voor 22% van het totale elektriciteitsverbruik in Vlaanderen.

Toch is nog nog steeds ruimte voor uitbreiding. Volgens Vito is er zelfs nog een bijkomend potentieel van nog eens 1.000MW tegen 2020, het equivalent van Doel 3.


/i>