Nederlandse Hartstichting investeert in nieuw hart- en vaatonderzoek

De Nederlandse Hartstichting gaat 19,5 miljoen euro investeren in 6 nieuwe projecten in het kader van grootschalig onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Trefwoorden: #aangeboren hartafwijkingen, #hartfalen, #hartinfarct, #hartonderzoek, #hartspierziekten, #Nederlandse Hartstichting, #onderzoeksinstituten, #vaatonderzoek

Lees verder

Nieuws

( Foto: Wikipedia - schema hartaanval )

ENGINEERINGNET.NL - Het geïnvesteerde geld gaat naar 6 projecten waarbij tientallen wetenschappers van verschillende medische centra en onderzoeksinstituten samenwerken aan betere behandeling van onder meer een hartinfarct, aangeboren hartafwijkingen, hartspierziekten en hartfalen.

Elk onderzoek krijgt 1,5 tot 5 miljoen euro subsidie. In totaal investeert de Hartstichting 19,5 miljoen euro. De onderzoeksinstituten dragen aanvullend 17,5 miljoen euro bij.

De nieuwe projecten zijn zorgvuldig geselecteerd door een internationale commissie van wetenschappelijke experts.

De projecten zijn onderdeel van Cardiovasculair Onderzoek Nederland, de krachtenbundeling van de hoofdrolspelers in het Nederlands hart- en vaatonderzoek: NFU, KNAW, ZonMW en de Hartstichting.


Dankzij de subsidie kunnen wetenschappers zich de komende 5 jaar wijden aan:

  1. Onderzoek naar genetische achtergrond van aangeboren hartafwijkingen. Dit moet leiden tot meer zicht op het risico op ernstige complicaties later in het leven. Artsen kunnen zo de behandeling optimaal afstemmen op elke patiënt.
  2. Ontwikkeling van een nieuwe methode om medicijnen beter in het hart te krijgen en te houden. Het doel is om de hartspier effectiever te repareren na een hartinfarct, zonder dat er vervelende bijwerkingen ontstaan.
  3. Onderzoek naar mogelijkheden om de stofwisseling te activeren. Om zo het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen.
  4. Uitzoeken waarom mensen met dezelfde erfelijke afwijking voor een hartspierziekte toch een ander verloop van hun ziekte hebben: de een overlijdt er al jong aan terwijl de ander gezond oud wordt. Inzicht biedt hoop op een behandeling tegen hartspierziekten.
  5. Opsporen van stofjes in het bloed die door slecht werkende nieren kunnen leiden tot een moeilijk te behandelen vorm van hartfalen. De resultaten moeten leiden tot aanknopingspunten voor behandelingen.
  6. Onderzoek bij welke mensen met boezemfibrilleren de ziekte ontspoort en ernstige complicaties optreden. Zo kunnen artsen in de toekomst boezemfibrilleren beter voorspellen en eerder ingrijpen.