• 04/02/2015

Win-win situatie voor Dow, ABB en Scalda College

Mario Balnikker is werkzaam als flexpooler binnen Dow in de procescomputer hardware groep. Dow vindt het belangrijk om minimaal MBO niveau 4 mensen binnen te halen (en te houden).

Trefwoorden: #ABB, #Dow, #flexpooler, #Mario Balnikker, #Scalda College

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.NL - Omdat techniek en technologie zich steeds ontwikkelen en veranderen.

Mensen op MBO-4 niveau hebben het in zich om zich deze nieuwe aspecten eigen te maken, zodat de fabrieken concurrerend en veilig blijven draaien.

Nu en in de toekomst.
Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het werk van Mario is besloten om hem een studiemaatwerkproject te geven. Hierdoor kregen hij en zijn werkgever de mogelijkheid om het maximale rendement uit de opleiding te halen.

De opleiding STE (Service Technicus Elektrotechniek Instrumentatie) is onderdeel van de maintenance opleidingen (SA&I) die Scalda in zowel BOL (beroepsopleidende leerweg) als BBL (beroepsbegeleidende leerweg) aanbiedt. Deze opleiding borduurt verder op de bekende Onderhoudstechnicus Instrumentatie opleiding.

Scalda beschikt over een “state off the art” proeffabriek waar alle soorten instrumentatietechnieken worden toegepast van conventioneel 4-20 mA tot geavanceerde bussystemen en wireless apparatuur.

Naast Dow is ABB, wereldmarktleider op het gebied van procesautomatiseringssystemen nauw betrokken bij het opleidingstraject. Binnen Dow levert ABB het procescomputersysteem 800xA als opvolger van de door Dow eigen ontwikkelde Mod5 systemen.

In juni heeft Mario zijn proeve van bekwaamheid onder het toeziend oog van externe assessoren en zijn leidinggevenden succesvol afgerond. Mario heeft laten zien dat je met empowerment en doorzettingsvermogen heel veel meer uit een opleiding kan halen.
Het succesvolle samenwerkingsproject is een prima voorbeeld van de winst die voor alle partijen te behalen is door een nauwe samenwerking tussen bedrijf en school.

Het project
Het project omvatte het werkzaam opleveren van een absorptie kolom die op een ABB 800xA procescomputer zat aangesloten. Het systeem was in de proeffabriek al gedeeltelijk gerealiseerd maar nog niet werkend.

De opdracht van Mario was het opleveren van een werkend system wat voldoet aan de veiligheidseisen, zoals die gelden voor installaties van Dow. Hiervoor heeft Mario veel ondersteuning gekregen van zijn collega’s binnen Dow. Vanuit Scalda is het project door parttime docent Patrick Engels van de firma Actemium en Frank Leenhouts met enthousiasme ondersteund.

Er zijn ontwerptekeningen en documenten gemaakt. Er is geconfigureerd en met behulp van collega’s is er een nieuwe interface gebouwd.

Het ontwerp is gemaakt binnen de software-ontwikkelomgeving van Dow met de standaardbibliotheken van Dow. Voor studenten die graag binnen Dow aan de slag willen als procesoperator, is deze opleidingsomgeving ideaal, omdat de studenten werken binnen een Dow- omgeving en –bedieningsfilosofie.

De student is goed voorbereid op zijn latere job en Dow is verzekerd van een werknemer die snel inpasbaar is in de werkomgeving.

Om het systeem te kunnen draaien op de computers van de opleiding was een update van de ontwikkelomgeving nodig naar de meest recente versies. Dow heeft toen de servers met bibliotheken ter beschikking gesteld.

ABB heeft kosteloos de systeemlicenties geleverd t.b.v. het System 800xA procesautomatiseringssysteem wat bij Scalda staat opgesteld. Overigens wordt het System 800xA door DOW wereldwijd in haar productie-eenheden toepast voor het volautomatisch besturen van haar productieprocessen.

Het resultaat is een echte win-win situatie
Dow krijgt de beschikking over een op maat opgeleide werknemer die zijn deskundigheid al tijdens het opleidingsproject kon inzetten. Scalda heeft er een prachtige leeromgeving bij en ABB heeft er een reclameobject bij en kan dat met trots presenteren aan (potentiele) klanten.

Veel studenten die een opleiding volgen bij het Scalda College voor Maintenance en Procestechniek zullen hier voor vele jaren hun voordeel mee doen.
Kortom een resultaat waar we met zijn allen trots op zijn. <<

Aanvullende informatie:

Dow
Dow vindt het belangrijk om minimaal MBO niveau 4 mensen binnen te halen (en te houden) omdat techniek en technologie zich steeds ontwikkelen en veranderen.

Mensen met MBO-4 niveau hebben het in zich om zich deze nieuwe aspecten eigen te maken zodat de fabrieken concurrerend en veilig blijven draaien. Nu en in de toekomst. <<

Over Flexpoolers:
De werving van flexpool kandidaten wordt gefaciliteerd door de twee vaste uitzendorganisaties waar Dow een contract mee heeft. De selectie van de flexpool-kandidaten wordt door de afdeling gedaan waar een vacature (opleidingsplaats) beschikbaar is. Dit wordt verzorgd door een team van medewerkers waarvan de trainingscoordinator lid is.

De flexpooltechnician blijft na selectie op de loonlijst staan bij de uitzendbureaus. Hij/Zij moet, om te voldoen aan de aanname-eis van Dow, een opleiding volgen. Deze opleiding duurt ongeveer drie jaar. Tijdens deze opleiding wordt de flexpooltechnician opgeleid tot Dow procestechnician en als zodanig beoordeeld.

Indien hij/zij de opleiding met goed gevolg afsluit en gedurende de opleiding periode gegroeid is tot een competente procestechnician, kan hij/zij solliciteren naar een vaste baan bij Dow.

De flexpool is ontstaan om een goed gevulde instroom pijplijn te verkrijgen, met goede kandidaten die toekomstige vacatures kunnen opvullen. Het is duidelijk dat er op korte termijn een gebrek zal ontstaan aan nieuwe operators en door deze ontwikkeling is het managen van een flexpool door Dow een onderdeel van het antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt voor technisch geschoold personeel.

Het flexpool concept wordt momenteel op de Terneuzen site volop gebruikt. <<

ABB
ABB heeft regelmatig projecten gesponsord in de proeffabriek van het Scalda College voor Maintenance en Procestechniek. Studenten van Scalda worden getraind in het omgaan met ABB-apparatuur.

ABB is wereldmarktleider op het gebied van DCS oftewel procesautomatiseringssystemen. Het centrale kantoor voor de Benelux is gevestigd te Etten-Leur en wordt ook wel de softwarefabriek genoemd. Ongeveer 100 specialisten zijn dagelijks bezig met het programmeren en onderhouden van de ABB procesautomatiseringssystemen.

Deze worden toegepast in bijna alle industrieën zoals in Chemie-, Olie- en Gasindustrie, in Metaal- en Papierindustrie, in Afval- en Drinkwaterindustrie en in de Voedselindustrie. Daarnaast worden de ABB procescomputers toegepast in Energiecentrales, in tunnels, in bruggen en sluizen en in waterkeringen. Zo wordt bijvoorbeeld de Oosterscheldekering door ABB procescomputers bestuurd.

ABB heeft kosteloos de systeemlicenties geleverd t.b.v. het System 800xA procesautomatiseringssysteem wat bij Scalda staat opgesteld. Overigens wordt het System 800xA door DOW wereldwijd in haar productie-eenheden toepast voor het volautomatisch besturen van haar productieprocessen.

ABB is erg actief in de samenwerking met opleidingsinstellingen. Zo is ABB lid van het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net). In Jet-Net werken 28 Nederlandse bedrijven samen met zo’n 130 havo/vwo-scholen met het doel de scholieren beter zicht te bieden op de praktijk en op de beroeps- mogelijkheden in industrie en technologie.

Jet-Net beoogt hiermee meer scholieren te interesseren voor een hogere bèta technische vervolgopleiding. ABB is sinds december 2006 bij Jet-Net aangesloten en heeft een samenwerkingsovereenkomst met het IJsselcollege uit Capelle a/d IJssel en het Coornhert Gymnasium uit Gouda.

Sinds die tijd is een enthousiast team van ABB'ers doorlopend activiteiten aan het ontwikkelen om samen met de scholen tot uitvoering te brengen.
Op het vakgebied van procesautomatisering onderhoudt ABB een actieve relatie met Avans Hogeschool in Den Bosch. In onderlinge samenwerking is er een minor opgezet en worden er door ABB specialisten gastcolleges gegeven.

ABB ziet het als een gezamenlijke uitdaging van zowel opleidingsinstellingen, eindgebruikers en leveranciers om de instroom van goed gekwalificeerd technisch personeel te waarborgen. In die zin is de samenwerking tussen Scalda-Dow-ABB een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking.

Overigens heeft ABB naast de procesautomatisering ook meetinstrumentatie geleverd t.b.v. de flowstraat, waar alle meetprincipes (flow, druk, temperatuur, analyses etc.) zijn toegepast. Dit inclusief de nieuwste generatie programmeerbare standalone regelaars, die in de lessen worden gebruikt. <<

Voor meer informatie:
ABB b.v.
Mon Plaisir 40 - 4879 AN Etten-Leur
Tel: 076 508 26 00

Dit gesponsorde tekstBERICHT is een realisatie van:
ABB
<< Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant. >>