Chemiesector en Vlaamse hogescholen willen intensiever samenwerken

essenscia vlaanderen en 17 hogescholen, verenigd in de Vlaamse Hogenscholenraad (VLHORA), hebben een convenant ondertekend om intensievere samenwerking mogelijk te maken.

Trefwoorden: #chemie, #chemiesector, #essenscia, #hogeschool, #opleiding, #Vlaamse Hogenscholenraad, #Vlaamse Regering, #Vlaanderen, #VLHORA

Lees verder

nieuws

( Foto: Thyssenkrupp )

ENGINEERINGNET.BE - Hogescholen en bedrijven uit de sector hebben traditiegetrouw al goede banden met elkaar voor de invulling van het opleidingsaanbod en de organisatie van stageplaatsen voor studenten, maar met het sluiten van dit convenant willen ze een stap verder gaan.

De doelstelling is het afstemmen van bestaande samenwerkingsverbanden op een Vlaams overkoepelend niveau en nieuwe initiatieven, zoals werkplekleren, verder uit te bouwen.

Deze vorm van structurele samenwerking tussen de hogescholen en een belangrijke industriële sector is de eerste in haar soort in Vlaanderen en kan rekenen op de volle steun van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en haar collega van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters.

De Vlaamse hogescholen zijn met hun verschillende campussen al stevig lokaal ingebed onder meer door samenwerkingsverbanden met bedrijven. Dit convenant zal toelaten deze samenwerking verder te structureren en te optimaliseren.

Een van de thema’s die centraal staat in het convenant tussen essenscia vlaanderen en VLHORA is de uitbouw van werkplekleren of het zogenaamde duaal leren. De sector chemie, kunststoffen en life sciences is al een aantal jaren voortrekker op het vlak van werkplekleren en wil de bestaande proefprojecten verder uitbouwen en verankeren in haar samenwerking met het hoger onderwijs.

Ook wat betreft het delen van opleidingsinfrastructuur zal een samenwerking worden opgezet. De sector beschikt immers over state-of-the-art opleidingsinfrastructuur die op dit ogenblik nog onvoldoende kan worden benut door hogescholen.

Hogescholen leveren eveneens diensten aan het werkveld en kunnen wetenschappelijke onderzoeksprojecten starten op maat van het bedrijf. Ondernemingen zijn hier dikwijls nog te weinig van op de hoogte en missen dus kansen.

Beide partners zetten met het convenant daarom ook de eerste stappen naar een betere afstemming van het onderzoek en de dienstverlening van de hogescholen op de innovatieve ontwikkelingen en behoeften van de sector.

Met hun samenwerking zal ingezet worden op de profilering van STEM-gerelateerde thema’s door wetenschapspopularisatie en -communicatie, het aantrekkelijk maken van de sector en haar beroepen en de bevordering van de doorstroom van hogeschoolstudenten naar de sector.

De Vlaamse Regering kan zich volledig vinden in de doelstellingen van het convenant, dat mee wordt ondertekend door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters.