Nieuwe buitenlandse investeringen in Vlaanderen fors gestegen in 2015

In 2015 noteerden we 227 nieuwe investerings-projecten in Vlaanderen voor een voor een investeringsbedrag van 2,70 miljard euro en een tewerkstelling van 4.352 jobs.

Trefwoorden: #buitenlandse investeringen, #FIT, #Flanders Investment & Trade, #jobcreatie, #Vlaanderen, #werkgelegenheid

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - 2015 kende wat betreft het aantal investeringsprojecten een enorme stijging in vergelijking met 2014 (+23,4%), terwijl de tewerkstelling licht steeg met 4,5% (+188 jobs).

Het investeringsbedrag bleef min of meer status quo (2,70 miljard euro in vergelijking met 2,77 miljard euro in 2014). In de laatste 10 jaar heeft Vlaanderen 1.812 projecten binnen gehaald, goed voor een investeringsbedrag van zo’n 21,71 miljard euro en bijna 39.500 jobs.

Het grootste gedeelte van de voorziene tewerkstelling situeert zich in logistieke (1.585 jobs, 36,43%) en in productieactiviteiten (1.573 jobs, 36,15%). Jobcreatie door investeringen in productieactiviteiten kent hierdoor een scherpe stijging (vorig jaar slechts een aandeel van 12,5%).

In vergelijking met 2014 valt de terugval op van de inbreng in tewerkstellingscijfers vanwege logistieke (in 2014 nog een aandeel van 43%) en vooral sales & marketing-activiteiten (in 2014 een aandeel van 26%, nu slechts 16,5%) terug.

Opmerkelijk is de sterke stijging van het aantal 'Research & Development-investeringen' (R&D) die springen van 13% aandeel (in 2014) naar 22% aandeel (in 2015) van alle investeringen.

In 2013 was dit aandeel zelfs onder de 10% (9,42%). Aangezien het vaak gaat om kleinere projecten en start-ups is de impact op de tewerkstelling niet evenredig (10,7% van de nieuwe tewerkstelling) maar het is wel een indicatie dat Vlaanderen meer en meer als R&D-regio scoort.

De verhouding tussen de greenfields, expansies en 'mergers & acquisitions' (M&A of fusies en overnames) kent enige verschuivingen. De greenfield investeringen blijven hun positie als meest populaire vorm van investeringen stevig behouden: 47,58% van alle investeringen.

Expansies door bestaande buitenlandse investeerders blijven echter hun opmars van de afgelopen jaren voortzetten (van 18,24% aandeel in 2012 naar 31% in 2015). M&A’s daarentegen blijven verder afkalven naar 21% in 2015 (nog 30% in 2012).

Investeringen uit Azië en het Midden-Oosten blijven hangen rond 20%, het marktaandeel van Amerikaanse investeringen zakt licht terug tot 28% (31% in 2014).

De Europese investeerders blijven verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle investeringen (52% in 2015, 3% meer dan in 2014).


(bron en illustratie: Flanders Investment & Trade)