Bijen gedijen goed in stedelijke omgeving

Britse onderzoekers toonden aan dat de stad een net zo goede, zelfs betere, habitat kan aanbieden aan bijen.

Trefwoorden: #bijen, #bijenpopulatie, #bijensterfte, #Edingburgh University, #stad bijenpopulatie

Lees verder

Nieuws

( Foto: wikipedia )

ENGINEERINGNET – Er is al langer bezorgheid over de grote bijensterfte en het drastisch verkleinen van de bijenpopulaties.

Naar de oorzaken wordt al heel wat onderzoek gedaan. Een grootschalig Brits onderzoek toont nu aan dat we de stad als habitat niet uit het oog mogen verliezen.

Britse wetenschappers gingen bijen tellen in landbouwzones, natuurgebieden en vergeleken die met de resultaten van 12 Britse steden.

Er blijken niet minder bijen voor te komen in de stad. Maar nog opmerkelijker is dat de bijenpopulatie in steden diverser is dan die buiten de steden.

Een verklaring ligt waarschijnlijk in de groene zones in de stad die een diverser aanbod hebben van bloeiende planten (en onkruid) dan landbouw- of natuurgebieden.

Bijen vinden er dus meer voedsel en maken daarbij ook geen onderscheid tussen inheemse en exotische planten.

"Er is eigenlijk niet veel nodig om de stad een nog aantrekkelijkere trekpleister te maken voor bijen.

Door grasperken vaker in te zaaien met een mengeling van grassen en wilde bloemen bijvoorbeeld, komt er nog meer voedselaanbod voor bijen," aldus Prof.Graham Stone van Edingburgh University.