• 23/02/2015

Unieke technologie voor de wagen van de toekomst

Borit, een spin-off van OCAS en Borit Leichtbau-Technik werkt samen met IP-adviseur EP&C voor hun nieuwe productietechnologie voor brandstofcellen te beschermen.

Trefwoorden: #Borit, #Borit Leichtbau-Technik, #EP&C, #OCAS, #productietechnologie, #spin-off, #wagen van de toekomst

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.be - Borit is een spin-off van OCAS en Borit Leichtbau-Technik.

Het bedrijf heeft een nieuwe productietechnologie ontwikkeld voor het maken van componenten en assemblies (subsystemen) voor brandstofcellen, electrolysers en warmtewisselaars.

Sinds haar oprichting in 2010 kent Borit een exponentiële groei. Het bedrijf stelt ondertussen een 20-tal mensen te werk en heeft naast haar productiesite in Geel verkoopkantoren in Japan en de VS.

Om haar unieke technologie te beschermen en haar te helpen bij het uitzetten van een IE-strategie, schakelde het jonge bedrijf EP&C in.

Onderdelen voor de wagen van de toekomst
De belangrijkste markt voor Borit is die van de brandstofcellen en electrolysers. “Als we praten over de automobielsector zal voor een gedeelte van de markt een brandstofcel stack de plaats innemen van de traditionele verbrandingsmotor wat de toekomstige wagen toelaat te rijden op waterstof, met andere woorden CO2 vrij. We zien hier dan ook heel wat mogelijkheden voor de toekomst”, steekt Luc Wanten, Managing Director van Borit, van wal.

Naast de transportsector (automobiel, scheep-en luchtvaart) is er ook een belangrijke markt in de productie van brandstofcellen voor de voorziening van elektriciteit en warmte.

“De wijze waarop we de specifieke componenten en subsystemen maken is technologisch uniek. Dat resulteert erin dat we dat we tegemoetkomen aan de hogere kwaliteits- en prestatievereisten van onze klanten.. Daarom willen we onze technologie zo adequaat mogelijk beschermen”.

Het unieke maakproces beschermen
Borit is actief in de maakindustrie en het is dan ook het maakproces zelf dat het bedrijf wil beschermen. “Onze producten zijn erg klant-specifiek”, verduidelijkt Wanten.

“We geven onze klanten advies over hoe ze hun ontwerpen dienen aan te passen naar kostenefficiënte productie. Het ontwerp en eindproduct is specifiek eigendom van de klant, zelfs indien we wezenlijk bijgedragen hebben met ons advies. Dit communiceren we ook open en duidelijk naar onze klanten”.

Het maakproces, de manier van vormen, lassen en snijden bijvoorbeeld, is hetgeen Borit uniek maakt. “Hoewel er steeds een gedeelte interne know-how is, willen we bepaalde aspecten van onze technologie en ons productieproces veiligstellen bijvoorbeeld met behulp van een octrooi”.

Een betrouwbare partner inzake IE
Als jong bedrijf beschikt Borit echter intern niet over de nodig capaciteit om een volledige strategie voor de bescherming van haar intellectueel eigendom op te zetten.

“Daarom gingen we op zoek naar een betrouwbare partner met kennis van zaken die echt kan meedenken met ons”, zegt Wanten.

En die heeft Borit gevonden in EP&C. De specialisten van EP&C helpen Borit voornamelijk op strategisch niveau.

“Wanneer we bijvoorbeeld een nieuwe stap aan het proces hebben toegevoegd, kijken we of het de moeite waard is om die te beschermen. Als dat zo is, onderzoeken de specialisten van EP&C of het opportuun is om dit in een octrooi te gieten en hoe we dat het best aanpakken.”

Vervolgens zorgt EP&C ook voor de eigenlijke aanvraag. “Zo’n aanvraag schrijven is niet op één, twee drie gebeurd maar kwaliteit vraagt nu eenmaal tijd”, stelt Wanten. “Net als Borit, hecht EP&C hier veel belang aan. De specialisten werken erg zorgvuldig en degelijk om tot een waterdicht octrooi te komen.”

Maar liefst 90% van de productie van Borit is bestemd voor export. “Een essentieel onderdeel van de aanvraag omvat dus het bepalen van de locaties waar we ons octrooi willen aanvragen. Naast België onderzoeken de specialisten van EP&C of het octrooi afdwingbaar is in andere landen en hoe we dat kunnen verdedigen”, licht Wanten toe.

Totale traject doorlopen
Bij de oprichting beschikte Borit bovendien al over een aantal belangrijke patenten. “We willen samen met de specialisten van EP&C ook naar deze bestaande patenten kijken zodat we mogelijk deze bestaande octrooien nog beter kunnen inzetten in het voordeel van onze business”, legt Wanten uit.

“Samen met EP&C tekenen we dus een hele strategie van a tot z uit”, vertelt Wanten. “We gaan bijvoorbeeld ook kijken naar de mogelijkheden op gebied van merkenrecht. Zo gaan we na of het nodig is om ons logo en onze naam nog breder te beschermen en hoe we dat zouden kunnen doen”.

Borit en EP&C werken nog maar kort samen maar Wanten weet de aanpak van EP&C wel te smaken.

“De communicatie verloopt erg vlot en transparant, en zo hebben we het graag”, zegt Wanten.

“EP&C staat ons met raad en daad bij. Naast het beschermen van onze technologie, helpen ze ons bij het creëren van een meerwaarde zodat onze business verder kan groeien. We voelen dat er een duurzame samenwerking in de maak is!”, besluit Wanten.


Voor meer informatie:
EP&C
Antoine Coppenslaan 27 bus 4 - B-2300 Turnhout
T. +32 (0)14 481 040 - www.epc-ip.be

Dit gesponsorde tekstBERICHT is een realisatie van:
InstiCOM


Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.