Reeds 3.700 woningen aangesloten op Warmtenet Nijmegen

Minister Henk Kamp opende het Warmtenet in Nijmegen, samen met burgemeester Hubert Bruls, schoolkinderen en vertegenwoordigers van de vijf partijen dit mogelijk maakten.

Trefwoorden: #afval, #afvalenergiecentrale, #afvalenergiecentrale ARN, #afvalverwerker, #Minister Kamp, #Nijmegen, #restwarmte, #Waalsprong, #warmteleiding

Lees verder

Nieuws

( Foto: Nuon )

ENGINEERINGNET.NL - Via een informatiepakket weten de bewoners dat hun huizen milieuvriendelijk verwarmd worden met restwarmte van de afvalenergiecentrale ARN.

Nijmegen krijgt met het warmtenet een bijzonder milieuvriendelijke energievoorziening voor de nieuwbouw in het Waalfront en de Waalsprong. De restwarmte van Afvalenergiecentrale ARN in Weurt gaat op termijn veertienduizend woningen en bedrijven verwarmen.

In het Warmtenet Nijmegen werken gemeente Nijmegen, Nuon, ARN Afvalenergiecentrale, Alliander en de provincie Gelderland samen. Ook het rijk heeft bijgedragen met een Green Deal.

De kachel van het warmtenet is afvalenergiecentrale ARN. De restwarmte van de centrale wordt gebruikt om huizen te verwarmen en van warm water te voorzien. Daarna gaat het water afgekoeld terug naar ARN.

De eerste 3700 woningen zijn net aangesloten. Dit warmtenet is later makkelijk uit te breiden in de bestaande stad en de regio en is ook geschikt om nieuwe warmtebronnen en -gebruikers op aan te sluiten.

Het leidingtracé van warmtenet Nijmegen is 6,1 km lang vanaf ARN in Weurt tot aan de Oosterhoutsedijk in Nijmegen Noord. Vanaf daar verzorgt Nuon het distributienet.

Bijzonder is dat de ruim zes kilometer zijn aangelegd door de ‘publieke’ partijen, Alliander en de gemeente Nijmegen.

Het warmtenet levert 70%minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk.