Erasmus MC stapt over op geavanceerd afvalverwerkingssysteem

Het is het eerste academische ziekenhuis in Nederland dat een nieuw systeem inzet om afval en afvalwater op een milieuvriendelijke manier te verwerken en af te voeren.

Trefwoorden: #academische ziekenhuis, #afvalverwerkingssysteem, #Erasmus MC, #medicijnen, #medisch afval, #Pharmafilter

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Hiervoor heeft het Erasmus MC een contract getekend met het bedrijf Pharmafilter.

Via hun systeem wordt een aanzienlijk deel van het afval al op de ziekenhuisafdeling vermalen, via het interne riool afgevoerd en vervolgens vergist.

Als eerste start in 2017 de nieuwbouw van het Erasmus MC met dit systeem. Vanaf 2017 zal er zoveel mogelijk gewerkt worden met biologisch afbreekbare wegwerpartikelen zoals bekertjes, borden, bestek, po’s en urinalen.

Na gebruik worden deze spullen in vermalers op de afdelingen gedeponeerd. Ook etensresten en speciaal ziekenhuisafval zoals (bebloed) verband, gaasjes, spuiten en infuusmateriaal worden straks via het Pharmafilter verwerkt.

De vermalers, die het afval tot pulp vermalen, zijn aangesloten op het interne rioleringssysteem van het nieuwe ziekenhuis. Via de riolering komt dit afval terecht in de vergistingsinstallatie van het Pharmafilter, dat wordt gebouwd in de kelder van een van de nieuwe gebouwen van het Erasmus MC.

Daar worden de restanten gedurende enkele weken biologisch afgebroken en deels omgezet in biogas. Het gas wordt hergebruikt, de resterende geringe hoeveelheid afval kan worden afgevoerd.

Het afvalwater, onder meer afkomstig uit keukens, douches en toiletten, komt terecht in de waterzuiveringsinstallatie van het Pharmafilter.

Daar worden schadelijke stoffen als medicijnresten, hormonen en giftige cytostatica (kankermedicatie) uit het water gefilterd en geoxideerd.


(Image courtesy of [David Castillo Dominici] at FreeDigitalPhotos.net)