Nieuwe innovatieve naadbeschermers op snelwegen

De nieuwe naadbeschermers zijn de winnende oplossingen van een door Rijkswaterstaat uitgeschreven prijsvraag.

Trefwoorden: #asfaltbeton, #Boskalis, #Esha Infra Solutions, #Heijmans, #laboratorium, #levensduurverlengend onderhoud, #materiaalverlies, #naadbeschermers, #proefvlak, #Rijkswaterstaat, #snelwegen, #Wegenbouw Van den Broek Heteren

Lees verder

nieuws

( Foto: Rijkswaterstaat )

ENGINEERINGNET.NL - Rijkswaterstaat laat 5 nieuwe typen ‘naadbeschermers’ toe op het wegennet om de verbinding tussen 2 aangrenzende stroken asfalt te beschermen. Inmiddels worden ze op enkele plekken gebruikt, bijvoorbeeld op de A73 tussen Venlo en Maastricht.

De rechterrijstrook slijt sneller omdat er meer verkeer over rijdt. In het kader van levensduurverlengend onderhoud brengt Rijkswaterstaat op veel plaatsen nieuw zeer open asfaltbeton (zoab) aan.

De verbinding, ofwel naad, tussen 2 aangrenzende stroken zoab, vooral tussen oud en nieuw zoab, vormt een zwakke schakel in de weg. Om openstaande naden en materiaalverlies te voorkomen, brengt Rijkswaterstaat naadbeschermers aan.

De normaal gebruikte naadbeschermers hadden enkele nadelen. Adviseur asfalt bij Rijkswaterstaat Jan Voskuilen legt uit: ‘Ze zijn vaak als glimmende streep zichtbaar. Bij neerslag kan dit tot verwarring leiden, omdat weggebruikers de streep als spookmarkering kunnen ervaren. Ook kan de naadbeschermer glad worden, wat vooral voor motorrijders gevaarlijk is.’

Daarom heeft Rijkswaterstaat in 2013 een prijsvraag uitgeschreven. Doel was het ontwikkelen van een veilige naadbeschermer die stroef is en blijft, de waterafvoer niet blokkeert en die niet glimt en dus ook niet of nauwelijks zichtbaar is.

Daarnaast moest het systeem betaalbaar zijn en het milieu niet extra belasten. Een deskundige, onafhankelijke jury toetste de 11 inschrijvingen op deze criteria. Daaruit kwamen 5 mogelijk geschikte oplossingen, die zijn uitgetest in het laboratorium en op een proefvlak in de A59 bij Waalwijk.

Alle 5 geteste naadbeschermers van de 4 bedrijven Heijmans, Boskalis, Wegenbouw Van den Broek Heteren en Esha Infra Solutions voldoen nu aan de gestelde eisen en kunnen voortaan op alle wegen van Rijkswaterstaat gebruikt worden.

Voskuilen: ‘We zijn blij met de uitkomst. Naadbeschermers zijn een heel specifiek onderdeel van de weg, waarvoor meestal niet zoveel aandacht is. We hadden niet verwacht om zoveel inschrijvingen te krijgen. Dankzij deze prijsvraag zijn ook andere aannemers wakker geschud: naadbeschermers moeten stroef zijn en dat ook blijven. Daar moeten we alert op zijn.’


Op de foto:
Nabewerking Jointfix PB door ESHA/van Gelder