Chinese delegatie uit Shaanxi bezoekt Antwerpse bedrijven

Afgelopen maandag ontving de provincie Antwerpen een delegatie uit haar Chinese zusterprovincie Shaanxi.De delegatie bezocht VITO, Janssen Pharmaceutica, Umicore en Thomas Moore in Turnhout.

Trefwoorden: #Antwerpen, #China VITO, #Chinese delegatie Janssen, #Chinese delegatie Umicore, #Janssen Pharmaceurica, #provincie Antwerpen, #Shaanxi, #Umicore, #VITO, #zusterprovincie

Lees verder

Nieuws

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - Provincie Antwerpen heeft al sinds 30 jaar een vriendschapsakkoord met de Chinese Provincie Shaanxi.

Het is niet alleen haar oudste vriendschapsrelatie met een buitenlandse partnerprovincie, maar ook de eerste tussen een Belgische en een Chinese provincie.

“Het belang van China voor onze economie – waaronder de Antwerpse haven – kan niet overschat worden. De laatste jaren ligt de focus dan ook meer op landbouw, cleantech en economie. Daarnaast verlenen we ook elk jaar 6 semesterbeurzen aan studenten van de Universiteit Antwerpen voor de studie van Chinees in Xi’an”, verduidelijkt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor economie en internationale samenwerking.

De provincie Antwerpen organiseerde enkele bezoeken aan toonaangevende bedrijven. Zo heeft o.a. VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) nauwe samenwerkingsverbanden in de Chinese provincie dankzij SPIERCE (Schaanxi Provincial Institute of Evergy Resources and Chemical Engineering), het lokale wetenschappelijk instituut voor energie en chemie.

Tijdens het bezoek aan VITO werd een vernieuwd samenwerkingsakkoord getekend. “In het vernieuwde samenwerkingsakkoord staan informatie-uitwisseling over hergebruik van industriële afvalstromen en het broeikasgas CO2, alsook onderzoek naar energiebesparende bouwmaterialen centraal”, zegt Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder VITO. “De beoogde samenwerking speelt daarmee in op belangrijke maatschappelijke en economische uitdagingen in beide regio’s.”

De samenwerking tussen de provincie Antwerpen en Shaanxi kwam er destijds op voorstel van Paul Janssen. Inmiddels is Xi'an Janssen de grootste farmaceutische joint venture in het land. Een bezoek aan Janssen Pharmaceutica kon dan ook niet ontbreken.

De delegatie bezocht ook de site van Umicore in Hoboken. Dit is Umicore’s grootste raffinage- en recyclageplant voor het verwerken van edele en andere metalen. Uit bijproducten van de industrie en eindelevensproducten zoals elektronisch schroot en katalysatoren worden 17 verschillende metalen herwonnen. Na een korte introductie kon de delegatie enkele stappen uit het recyclageproces op de site gaan bekijken.

Stad Turnhout heeft sinds 2001 een vriendschapsband met de Chinese Stad Hanzhong in de provincie Shaanxi. Momenteel leggen Hanzhong en Turnhout voornamelijk de focus op welzijn, meer specifiek ouderenzorg. Tijdens een welzijnsstage werden verschillende voorbeelden van ouderenzorg in Turnhout voorgesteld en bezocht. Ook het thema dementie komt sterk aan bod binnen deze uitwisseling.

In het kader van de uitwisseling rond ouderenzorg zijn er eveneens contacten gelegd tussen twee scholen (Thomas More in Turnhout en Hanzhong Vocational and Technical College (departement verpleegkunde) in Hanzhong) om kennis uit te wisselen rond verpleegkunde/ouderenzorg.