Nieuwe app helpt mensen met spraakbeperking in communicatie

De app maakt gebruik van een door de Radboud Universiteit ontwikkelde techniek wat het sneller maakt dan andere hulpmiddelen doordat het zinnen in meerkeuzevorm aanbiedt.

Trefwoorden: #ALS-patiënten, #app, #cChats, #communicatie, #Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour, #dwarslaesie, #mensen met een CVA, #Radboud Universiteit, #spraakbeperking

Lees verder

Nieuws

( Foto: Radboud Universiteit )

ENGINEERINGNET.NL - Met behulp van de app cChats kunnen twee mensen een gesprek met elkaar voeren door om de beurt te kiezen uit logisch opeenvolgende zinnen.

De gekozen zin wordt door de computer uitgesproken. Zo kan een samenhangende dialoog gevoerd worden met een patiënt die niet of slechts moeizaam kan spreken en typen.

De cChats-technologie is uitgevonden door prof. dr. Peter Desain van het Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour aan de Radboud Universiteit. Hij kreeg er patent op. De zakelijke ontwikkeling is ondergebracht bij MindAffect, een spin-off van de Radboud Universiteit.

Een valorisatiesubsidie en de zorgvernieuwingsprijs brachten de ontwikkeling van de app en de groei van MindAffect in een stroomversnelling. De app is vanaf 21 juni, op de Wereld ALS Dag, beschikbaar in de App Store van Apple, en wordt geleverd met een aantal voorgeprogrammeerde dialogen.

De gebruiker bestuurt de app door zinnen aan te klikken. Momenteel wordt er gewerkt aan aansluiting op ondersteunende technologie zoals een joystick of oogbesturing voor patiënten met een specifieke behoefte.

cChats is er voor onder meer ALS-patiënten, mensen met een CVA, dwarslaesie of een andere spraakbeperking. cChats wordt geïnstalleerd op een iPad, tablet of op een medisch communicatiehulpmiddel.

Als je de applicatie opent, krijg je de keuze: wil je zelf woorden typen en die laten uitspreken, kies je liever uit bestaande zinnen, of maak je gebruik van het aanbod van volledige dialogen die in de app geprogrammeerd zijn? Vooral deze volledige dialogen zijn een aanvulling op de reeds beschikbare communicatiehulpmiddelen.

Zo is een app ontstaan waarmee je een gesprek kunt voeren over hoe je je voelt, maar bijvoorbeeld ook kunt uitleggen wat ALS is of waarom je cChats gebruikt. Vrienden, familieleden en hulpverleners van de patiënt kunnen bovendien zelf nieuwe dialogen schrijven en publiceren.

Dialogen over moeilijke onderwerpen, zoals intimiteit en het einde van het leven, zijn eveneens voorhanden. Zelfs voor dergelijke persoonlijke onderwerpen blijkt meerkeuze interactie een zinvol alternatief, omdat de snelheid van de communicatie vaak opweegt tegen de beperking van keuzevrijheid.