Hersenen MS-patiënten krimpen door afsterven zenuwcellen

Bij gezonde mensen krimpen hersenen jaarlijks met 0,1 tot 0,3%. Bij MS patiënten loopt dit op tot 0,6 tot 1,2%. Onderzoek toont aan dat dit te wijten is aan het afsterven van zenuwcellen.

Trefwoorden: #hersenatrofie, #hersenen, #MRI, #MS, #Multiple Sclerose, #Neurowetenschapper, #ontsteking, #ontstekingsplek, #Veronica Popescu, #VUmc, #zenuwcel, #zenuwknopppunt

Lees verder

research

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.NL - Neurowetenschapper Veronica Popescu (VUmc) heeft in haar onderzoek aangetoond dat dit niet enkel komt door het afsterven van zenuwcellen, maar ook door het verkleinen van de zenuwcellen.

Bovendien voorspelt de mate van hersenkrimp samen met de grootte van alle ontstekingsplekjes samen (laesie volumes) het ziekteverloop op de lange termijn (10 jaar).

Op MRI-scans van mensen met MS zie je ontstekingsplekjes (laesies). De aanwezigheid van deze, voor MS, specifieke vlekjes op de scans wordt gebruikt voor het stellen van de diagnose MS. Daarnaast zie je met specifieke MRI-metingen ook krimp van de hersenen (hersenatrofie).

Tijdens haar promotieonderzoek heeft neuroloog en neurowetenschapper Veronica Popescu gevonden dat de hersenkrimp bij mensen met MS komt door het verminderen van het aantal zenuwcellen en zenuwuitlopers (axonen), maar ook door het kleiner worden van de zenuwcellen zelf.

Popescu: ‘Er was al een vermoeden dat dit een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van hersenatrofie, maar alleen door hersenen van overleden mensen met MS onder de microscoop te bestuderen, konden we dit daadwerkelijk aantonen.’

Het gebruiken van metingen van hersenkrimp in de klinische praktijk gebeurt nog niet. Hiervoor moeten de MRI-technieken worden verbeterd. Daarnaast moet deze methode nog gevalideerd worden.