Brandveiligheid: vanaf 1 december 2015 wordt EN 50575:2014 van kracht

Op 1 december 2015 wordt de Bouwproductenverordening voor kabels met betrekking tot hun brandgedrag van kracht. Nexans organiseert er in Utrecht een technische conferentie over.

Trefwoorden: #Bouwproductenverordening, #brand, #brandveiligheid, #CE-markering, #cpr, #EN 50575:2014, #nexans, #veiligheid

Lees verder

opleiding

( Foto: Nexans )

ENGINEERINGNET.NL - Op 10 juli 2015 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie (PbEU) de norm EN 50575:2014 (Elektrische leidingen voor voeding en elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of communicatie - Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn).

Dat is de geharmoniseerde norm voor kabels, die de eisen specificeert betreffende het brandgedrag van kabels die gebruikt worden in bouwwerken. Op basis hiervan kan een prestatieverklaring (DoP) opgesteld worden en kan de CE-markering op de kabels aangebracht worden.

De publicatie van de norm EN 50575:2014 zal de lokale wetgevende instanties toelaten om de vereiste brandklassen van kabels in verschillende situaties te definiëren.

Productcertificeringsinstanties en testlaboratoria kunnen ook beginnen met de certificering. Vanaf 1 december 2015 kunnen productcertificeringsinstanties certificaten voor de kabels uitgeven, wat de fabrikanten zal toelaten om CE-gemarkeerde kabels - ingedeeld volgens de CPR en hun DoP - op de markt te brengen.

Gedurende de overgangsperiode van 1 jaar zullen zowel de CPR als de huidige normen naast elkaar bestaan. Hierna zullen de DoPs volgens de nieuwe normen verplicht zijn.

"De verordening heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Zo zullen architecten, ingenieurs en installateurs verantwoordelijk zijn voor het selecteren van het juiste product met bijbehorende brandklasse voor de van toepassing zijnde situatie en zullen nationale autoriteiten te maken krijgen met het stellen van eisen en het verrichten van markttoezicht. Het is dan ook van groot belang de gevolgen van de verordening goed te begrijpen”, zegt Marcel Greveling, Verkoopdirecteur van Nexans Nederland.

Onder de titel ‘’Een Heldere Kijk op Brandveilige Kabels” organiseert kabelproducent Nexans Nederland op 16 september 2015 in Jaarbeurs Utrecht een technische conferentie, om de markt te informeren over de gevolgen van deze evolutie van de regelgeving.


ACHTERGROND
Gerelateerde normen en beproevingsmethoden die ook gepubliceerd werden:
- EN 13501-6: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag op elektrische kabels
- CLC/TS 50576: Elektrische leidingen - Verbrede toepassing van beproevingsresultaten
- Beproevingsmethoden EN 50399, EN 60332-1-2, EN 61034-2 en EN ISO 1716