UGent op zoek naar snel aanpasbare computerchips

Prof. Dirk Stroobandt van de UGent gaat het nieuwe Europese onderzoeksproject EXTRA coördineren, dat werkt aan snel aanpasbare en energie-efficiënte computerchips

Trefwoorden: #computerchip, #energie-efficiëntie, #Europa, #Europees project, #Exploiting eXascale Technology with Reconfigurable Architectures, #EXTRA, #optimalisatie, #UGent

Lees verder

research

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - In dit Europees project van vier miljoen euro zal gewerkt worden aan snel aanpasbare en energie-efficiënte computerchips en aan de optimalisatie hiervan.

Hierdoor kunnen toekomstige computersystemen voldoende rekenkracht leveren, iets waarnaar de hele wereld momenteel op zoek is.

Er bestaan hardwareblokken die energie-efficiënt zijn en aangepast kunnen worden aan een nieuwe taak. Dat aanpassen noemt men herconfigureren.

Normaal gebeurt zo’n herconfiguratie aan het begin van een nieuwe taak, maar de laatste jaren wordt er onderzoek uitgevoerd naar herconfiguratie tijdens de uitvoering van een taak. Een deel van de component wordt geoptimaliseerd voor een vervolgtaak terwijl het andere deel dezelfde taak blijft uitvoeren.

In het onderzoeksproject EXTRA (Exploiting eXascale Technology with Reconfigurable Architectures) zal een onderzoeksplatform ontwikkeld worden voor dergelijke herconfigureerbare componenten, zoals Field Programmable Gate Arrays (FPGA’s), en voor de ontwerptools die hiervoor nodig zijn.

Hierbij zal gestreefd worden naar de optimalisatie van de technologie, de ontwerptools en de toepassingen. Er zal ook onderzoek uitgevoerd worden naar de technologie die nodig is voor efficiëntere componenten en een snelle herconfiguratie op basis van just-in-time-informatie over de te optimaliseren taak.

Het onderzoeksproject EXTRA werd aangevraagd door de onderzoeksgroep CSL-HES (Computer Systems Lab - Hardware and Embedded Systems team) van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (UGent).

Het project kadert in het Horizon2020-programma FETHPC (Future and Emerging Technologies, Proactive Programme Towards Exascale High Performance Computing) van de Europese Unie, en zal drie jaar duren.


ACHTERGROND
Het EXTRA-project gebeurt in samenwerking met universiteiten uit het Verenigd Koninkrijk (Imperial College London en University of Cambridge), Griekenland (Telecommunications Systems Institute), Italië (Politecnico di Milano), Nederland (Universiteit van Amsterdam) en Duitsland (Ruhr-Universität Bochum) en bedrijven uit Griekenland (Synelixis) en het Verenigd Koninkrijk (Maxeler).