Ballast Nedam ondertekent overeenkomsten met projectpartners A15 en A2

De in april 2015 aangekondigde (raam)overeenkomsten voor de grote infrastructuurprojecten A15 Maasvlakte-Vaanplein en A2 Maastricht zijn door alle betrokken partijen ondertekend.

Trefwoorden: #Ballast Nedam, #infrastructuur, #infrastructuurprojecten, #projecten

Lees verder

Techniek

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.NL - Met de formalisering van de overeenkomsten heeft Ballast Nedam zijn 'risico-exposure' op deze projecten met ingang van 30 juni 2015 teruggebracht.

'Deze overeenkomsten zijn van groot belang voor Ballast Nedam. Er is veel werk verzet om deze overeenkomsten mogelijk te maken', aldus Erik van der Noordaa, ceo van Ballast Nedam.

  • Project A15 Maasvlakte-Vaanplein: economisch en juridisch belang Ballast Nedam van 40% terug naar 10%. Het aandeel van de partners in het project, Strukton Groep en Strabag, is vergroot naar elk 45%. Ballast Nedam betaalt in 2016 een risicopremie van 4 miljoen euro aan Strabag en 6 miljoen euro aan Strukton.

    De transactie heeft in de tweede helft van 2015 een positieve impact op het vermogen en resultaat van per saldo circa 13 miljoen euro, omdat voorzieningen kunnen vrijvallen. Het aandeel van Ballast Nedam in de beheer- en onderhoudsfase van het project blijft ongewijzigd op 33,33%.

  • Project A2 Maastricht: projectpartner Strukton heeft het aandeel van Ballast Nedam overgenomen in de infrastructuuractiviteiten in het project en het aandeel van Strukton in de vastgoedontwikkeling van het project A2 Maastricht is overgegaan naar Ballast Nedam.

Zoals aangekondigd betaalt Ballast Nedam zijn aandeel van 50% van het projectverlies, zijnde 22 miljoen euro aan Strukton. Deze betaling zal gespreid plaatsvinden in de tweede helft van 2015.

Ballast Nedam heeft het recht verkregen op de grondposities voor de ontwikkeling van vastgoed en zal bij oplevering van de tunnel circa 40 miljoen euro betalen aan Strukton. Hiervoor zal externe financiering worden gezocht.

De transactie heeft in de tweede helft van 2015 geen impact op het vermogen en resultaat.