Chemelot InSciTe trapt af met opening biomedisch laboratorium

Bert Kip, directeur Brightlands Chemelot Campus: "We rekenen op onvoorwaardelijke steun van de nationale overheid, want we maken Nederland slimmer dan de concurrentie".

Trefwoorden: #biobased, #biomedisch, #Brightland, #Chemelot, #insight, #onderzoek, #proeffabriek, #research

Lees verder

research

( Foto: InSciTe, paneldiscussie met vertegenwoordigers van de 'founding fathers', © Dols Fotografie )

ENGINEERINGNET.NL - Op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen werd het startschot gegeven voor InSciTe, een initiatief dat de founding fathers zelf omschrijven als 'een publiek-privaat samenwerkingsverband nieuwe stijl'.

Het biomedisch laboratorium is slechts de eerste fase van het project, als volgende zal een proeffabriek gebouwd worden die naar verwachting begin 2016 in gebruik wordt genomen.

De onderzoeksfaciliteit InSciTe - het Chemelot Institute for Science & Technology - wil een werkplek creëren waar topwetenschappers en bedrijven samenwerken om biobased en biomedische materialen te ontwikkelen, tot en met de klinische toepassing ervan. Dat betekent: bewezen wetenschappelijke ideeën klaarstomen voor de volgende fase: de commercialisering.

De verwachtingen zijn alvast hooggespannen. De bedoeling is bestaande bedrijven maar ook kleine start-ups in een vroeg ontwikkelingsstadium toegang te verlenen tot de kennis van de publieke partners - zoals de universiteiten - en (dure) apparatuur die ze zelf niet kunnen aanschaffen.

Dat moet op termijn leiden tot een sterk open innovatie ecosysteem waar publieke en private partijen elkaar 'kruisbestuiven'.

In het laboratorium zijn er bijvoorbeeld steriele ruimtes die voldoen aan alle voorwaarden voor het produceren van materialen die rechtstreeks op hun toepasbaarheid in een klinische setting kunnen worden beoordeeld.

Bert Kip, algemeen directeur Brightlands Chemelot Campus: "We rekenen op onvoorwaardelijke steun van de nationale overheid, want we maken Nederland slimmer dan de concurrentie".

Het InSciTe-laboratorium zal bijvoorbeeld in een eerste fase werken aan materialen voor nieuwe bloedvaten waarmee kraakbeen zichzelf kan herstellen, en aan slimme containertjes met geneesmiddelen voor in het oog.

Het laboratorium met een totale oppervlakte van 600m² is flexibel ingericht. Er kunnen dan ook meerdere onderzoeken tegelijk plaatsvinden. Bovendien kan een deel van de biomedische faciliteit verhuurd worden aan derden.

“Ik ben trots op dit nieuwe wetenschappelijk valorisatie instituut. InSciTe vormt dankzij de kennis en kunde van de betrokken partijen een enorme aanwinst voor de Brightlands Chemelot Campus, en daarmee de Limburgse kenniseconomie.”, aldus Twan Beurskens, gedeputeerde economie en kennisinfrastructuur in Limburg.


ACHTERGROND
De initiatiefnemers van InSciTe zijn Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+, Technische Universiteit Eindhoven, DSM en de provincie Limburg. Samen hebben deze stakeholders 60 miljoen euro geïnvesteerd. De Provincie Limburg investeert additioneel 20 miljoen euro in de bouw van de benodigde infrastructuur op de Brightlands Chemelot Campus. Zo realiseert men de nieuwe biomedische faciliteit en de toekomstige InSciTe biobased proeffabriek waar processen voor de duurzame productie van nieuwe chemische bouwstenen opgeschaald worden. Deze proeffabriek wordt begin 2016 in gebruik genomen.