Steeds meer buitenlandse technici op tijdelijke basis ingehuurd

Een Belgische trend in wording? Uit een enquête van Voka ­­blijkt dat in de Antwerpse regio steeds vaker beroep gedaan wordt op buitenlandse technici die ingehuurd worden op tijdelijke basis

Trefwoorden: #buitenlandse technici, #interim, #tijdelijke contracten, #vacatures, #VOKA

Lees verder

HR

( Foto: Stork, Voka, Bilfinger )

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Vooral Portugal en Polen zijn gegeerd. «Op de Europese arbeidsmarkt is er een overschot aan geschoolde arbeidskrachten als gevolg van de crisis», stelt zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Werkgevers wachten dus niet op Belgische politici, onderwijs en overheidsinstellingen om oplossingen voor knelpuntberoepen aan te reiken, maar gaan zelf actief op zoek. Met de komende jaren alvast heel wat minder vaste aanwervingen van Belgische werknemers tot gevolg.

Hoewel de netto personeelsbehoefte in de Antwerps-Wase industrie nauwelijks is afgenomen in vergelijking met 2013, stellen de lokale ondernemingen voor de komende twee jaar beduidend minder aanwervingen in het vooruitzicht.

Dat is een gevolg van de internationalisering van de jobmarkt en een verschuiving van vaste naar tijdelijke contracten, zo blijkt uit de recente competentiebarometer van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Deze competentiebarometer is een tweejaarlijkse bevraging die de Kamer uitvoert bij alle grote en middelgrote industriële ondernemingen uit de regio Antwerpen-Waasland. Voor de zesde maal al werd gepeild naar reële aanwervingsintenties van de industrie voor de komende jaren.

«Op basis van de antwoorden van een 50-tal bedrijven moeten er voor de periode 2015-2018 1.931 vacatures worden ingevuld. Bij de vorige bevraging stond het aantal verwachte vacatures nog op 2.510».

Die afname lijkt alvast in flagrante tegenspraak met de gestage productiegroei en de aankondiging van een aantal grote investeringen in het Antwerpse havengebied? Luc Luwel: «Uit nader onderzoek en een verdere bevraging van de respondenten, zien we een aantal duidelijke oorzaken voor die terugval».

Zo werd de vorige bevraging afgenomen net na een lange periode van diepe crisis. «Dat dat cijfer nu wat bijgestuurd wordt, lag in de lijn van de verwachtingen».

Méér aan de hand
Maar er is naar verluidt meer aan de hand. «Voor een aantal zeer moeilijk in te vullen technische profielen zien we een erg scherpe daling.

Zo werden er in de vorige bevraging nog meer dan 400 lassers gezocht in onze regio. Nu schommelen de vooruitzichten rond de 100.

Daarmee zijn de lassers na meer dan tien jaar plots uit onze lijst met knelpuntberoepen verdwenen», aldus Luwel.

«Ondernemers verzekeren ons dat de netto personeelsbehoefte nauwelijks is afgenomen. De verschuivingen zijn voornamelijk het gevolg van de toenemende Europese mobiliteit van arbeid. Industriële bedrijven in onze regio werken steeds vaker met tijdelijke contracten en geschoolde buitenlandse technici».

Bedrijven gaan dus zelf op zoek naar een oplossing voor de aanhoudende tekorten.

«Ze vonden die oplossing op de Europese arbeidsmarkt waar een overschot aan geschoolde arbeidskrachten is als gevolg van de crisis in die landen», weet Luwel. Het gaat daarbij voornamelijk om arbeiders uit landen met een hoge werkloosheidsgraad en een groot contingent aan technici, zoals Portugal en Polen.

«Komt daarbij dat er voor lasopdrachten steeds hogere kwalificaties gevraagd worden. De opleidingskosten om een lasser in België te certificeren liggen bijzonder hoog». Wat het uiteraard extra interessant maakt om gecertificeerde lassers met ervaring uit zuid- of Oost-Europa aan het werk te zetten.

Interim springt op boot
Er blijken inmiddels uitzendbedrijven in de Antwerpse regio actief te zijn die zich specifiek toeleggen op het aanvoeren van gekwalificeerde technici uit crisislanden.

«Dit kan er op termijn toe leiden dat sommige vacatures helemaal van de lokale arbeidsmarkt verdwijnen». Luwel: «En ten slotte zien we ook dat de procesindustrie technisch ondersteunend werk steeds vaker uitbesteed.

Ook bij die onderaannemers is er een verschuiving van voltijdse vacatures naar tijdelijke contracten die niet in de aanwervingscijfers voorkomen. De afschaffing van de proefperiode heeft die evolutie mogelijk versneld».

Leervermogen en attitude
In deze zesde editie van de competentiebarometer werd voor het eerst ook gepeild naar het belang van attitude en andere soft skills bij de aanwerving.

Een industriële vestiging is een hyper-complexe organisatie die alleen kan werken als iedereen zich strikt aan de voorschriften en veiligheidsprocedures houdt. Medewerkers die daar onvoldoende rekening mee houden of zich daar niet naar kunnen schikken krijgen het steeds moeilijker binnen de organisatie.

Het juiste diploma blijft een vereiste om werk te vinden, maar het is lang niet meer de énige voorwaarde. «De barometer bevestigt dat kandidaten afgewezen worden wegens een foute ingesteldheid.

Steeds minder wordt werknemers gevraagd repetitieve procedures uit te voeren. In team werken en resultaatgericht werken wordt de norm», besluit Luwel.


(Bert Belmans)