Elia: windparken inschakelen voor secundaire reserve is technisch mogelijk

Pilootproject van Elia in windpark van WindVision te Estinnes toont aan dat windmolenparken technisch gezien in staat zijn om geavanceerde balancingdiensten te leveren aan elektriciteitsnet.

Trefwoorden: #aFRR, #balancing, #elia, #eneco, #Enercon, #Estinnes, #Neerwaartse R2 wind, #windpark, #WindVision

Lees verder

research

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - Een van de kernopdrachten van transmissienetbeheerder Elia bestaat er in het evenwicht tussen de productie en afname in het Belgische elektriciteitssysteem te verzekeren.

Dat zal in de toekomst - dankzij het grotere aandeel van de hernieuwbare energiebronnen zoals wind-en zonne-energie - steeds minder evident (en complexer) worden.

In de toekomst verwacht men namelijk dat er gedurende periodes met veel hernieuwbare productie minder conventionele eenheden - zoals (dure) gasgestookte centrales - zullen draaien in het systeem.

De hamvraag is dan uiteraard: hoe kan een transmissienetbeheerder de hernieuwbare energiebronnen inschakelen om het net te balanceren? Een mogelijke piste: windparken in realtime een bijdrage laten leveren aan de secundaire reserve, op basis van zo exact mogelijke outputprognoses die één of twee dagen vooruitkijken in de tijd.

WindVision, Enercon, Eneco en Elia zetten er een pilootproject voor op in het windpark van WindVision in op het grondgebied van het Waalse Estinnes: "Neerwaartse R2 wind". Dit park heeft een nominaal vermogen van 81MW en bestaat uit 10 turbines van 7,5 MW en eentje van 6MW.

Gedurende een periode van ongeveer twee maanden droegen de turbines bij aan de levering van het secundaire regelvermogen aan het Belgische net. De productie van de verschillende windmolens werd daarbij voortdurend aangepast op basis van een controlesignaal dat Elia uitstuurde.

Eneco,de evenwichtsverantwoordelijke van het windpark, bezorgde de nominaties van het beschikbare secundaire regelvermogen. Het pilootproject werd zo opgezet dat er geen impact was op de balancingmarkt.

"De resultaten zijn veelbelovend voor een toekomstige deelname van windmolenparken in de markt voor secundaire reserves (automatic Frequency Restoration Reserves, redactie) ", aldus Elia. "Het project toont alvast aan dat windmolenparken vanuit technische oogpunt hun productie snel kunnen aanpassen, en dit met een relatief hoge precisie en betrouwbaarheid".

Maar uit het technische rapport blijkt ook dat de Belgische aFRR-markt in zijn huidige vorm niet meteen geschikt is voor het inpassen van stand alone windparken in de reserve: "Welke aanpassingen nodig zijn, moet de volgende jaren verder bestudeerd worden. Net zoals trouwens implementatie van de vereisten voor het toekomstige 'Network Code on Electricity balancing' (die de integratie en harmonisatie van alle balancingmarkten in Europa als doelstelling heeft, redactie)".

Nog een pijnpunt: de methode leidt onvermijdelijk tot minder groene stroomcertificaten voor de producenten. Deze worden momenteel namelijk toegekend op basis van de door de turbines geproduceerde energie, wat met deze techniek precies beperkt wordt.

Maar hoe dan ook is de materie actueel: de volgende jaren neemt het aantal offshore windparken voor de Belgische kust drastisch toe. Als alles goed gaat én de investeringsparameters min of meer stabiel blijven...