Randstad klaagt negativisme Belgische pers in open brief aan

"Voor de pers is goed nieuws geen nieuws". Randstad nam de proef op de som en kwam tot de conclusie dat een negatief bericht 5 keer meer persoutput haalt dan een positief.

Trefwoorden: #hr, #ontslag, #randstad, #vacature

Lees verder

HR

ENGINEERINGNET.BE - Dat de pers enkel oog heeft voor negatief nieuws, in een veelgehoorde klacht. "Maar klopt dit wel", vroeg het HR-bedrijf Randstad zich af: "Vorige week waren we uitzonderlijk in staat om deze hypothese eens duidelijk te testen".

Randstad vergeleek de respons van de pers op een negatief bericht over ontslagen met dat van een positief bericht over dezelfde groep mensen. Het resultaat: het positieve bericht haalde nauwelijks 20% van de output van het negatieve bericht.

Director External Communication & Public Affairs Jan Denys ventileert zijn ongenoegen in een open brief aan de media: "Door op dergelijke manier om te gaan met nieuws geeft de pers een vertekend beeld van de arbeidsmarkt". Een voorbeeld van tendentieuze verslaggeving dus.

Wij publiceren alvast zijn open brief.

"Geachte pers,

In juni 2013 stuurden we een persmededeling uit waarbij werd aangekondigd dat Randstad groep de intentie had om een groep medewerkers te ontslaan. Dit bericht werd meteen opgepikt door radio, t.v. en de geschreven en online media.

Vorige week berichtten we via een persbericht opnieuw over dezelfde groep. Nu ging het over de vraag in welke mate de betrokkenen werk hadden gevonden. In dit geval ging het om een heel positief bericht. Meer dan 90% van degenen die direct beschikbaar waren voor de arbeidsmarkt waren aan het werk. Het was interessant om te bekijken hoe de pers nu op dit bericht zou reageren.

Welk verschil zit er tussen negatief en positief nieuws? Het gaat twee keer om hetzelfde bedrijf en om dezelfde mensen. Maar in het ene geval worden ze werkloos en in het andere zijn ze (grotendeels) aan het werk.

Wat is het resultaat?
Toen we het bericht in 2013 uitstuurden hadden we na 10 minuten al een eerste journalist aan de lijn. De telefoon zou de rest van de namiddag niet meer stil staan. Uiteindelijk werd het persbericht minstens 47 keer opgepikt in verschillende media, 25 online, 4 t.v. , 5 radio en 13 print media.

Het lag enigszins in de verwachtingen dat dit totaal in 2015 niet zou bereikt worden maar het uiteindelijk resultaat spreekt toch boekdelen. De telefoon rinkelde nu niet één keer. In totaal werd het recente positieve bericht slechts 9 keer opgepikt, 8 keer online en 1 keer op de radio. Het bericht kwam niet op t.v. , op één uitzondering na niet op de radio en verscheen nergens in print.

Pikant detail, wel in het nieuws die dag…de aankondiging van een sluiting van een bedrijf met de daaraan gekoppelde ontslagen.

Het positieve bericht haalde nauwelijks 20% van de output van het negatieve bericht. We zijn van mening dat deze verhouding boekdelen spreekt. Het ontslaan van werknemers weegt blijkbaar minstens 5 keer zo zwaar als het opnieuw tewerkstellen van deze werknemers. We kunnen dit met de beste wil van de wereld geen evenwichtige verhouding noemen. Dat negatief nieuws veel gemakkelijker scoort dan positief nieuws lijkt ons in deze duidelijk bewezen.

Maar er is meer. Van een redacteur kregen we de bemerking dat dergelijk nieuws teveel publiciteit was voor een privéonderneming. Dit voorbehoud speelt dan alleen als het positieve publiciteit is, niet bij negatieve. Die gevoeligheid speelt blijkbaar ook vooral bij privéondernemingen. Zo werd een gelijkaardig bericht van de VDAB over de hertewerkstelling van ex-Fordarbeiders recent wel redelijk opgenomen in verschillende media.

Door op dergelijke manier om te gaan met nieuws geeft de pers een vertekend beeld van de arbeidsmarkt. Door vooral op ontslag te focussen en veel minder of helemaal niet op hertewerkstelling wordt opnieuw een overdreven éénzijdig negatief beeld van de arbeidsmarkt geschetst.

Randstad roept de pers op om hierover eens na te denken. Een meer evenwichtige berichtgeving is in het belang van iedereen.

Met vriendelijke groeten,

Jan Denys
Director External Communication & Public Affairs Randstad"