L’Oréal: duurzaam innoveren vereist volgehouden inspanning

Al sinds 1992 sleutelt L'Oréal in Libramont aan zijn afvalstromen en energie-efficiëntie. In 2013 kwam daar een nieuwe doelstelling bij, het programma «Sharing Beauty With All».

Trefwoorden: #CO2-uitstoot, #duurzaam innoveren, #ecologie, #innovatie, #L'Oréal

Lees verder

Magazine

( Foto: L'Oréal )

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Dat houdt in dat tegen 2020 alle producten een ecologisch of sociaal voordeel moeten opleveren, maar ook dat de emissie van broeikasgassen, het waterverbruik en de afvalproductie per afgewerkt product in absolute cijfers met 60% moeten dalen.

Hoe vertalen de ingenieurs in Libramont deze doelstellingen naar reële projecten? Door continu te blijven innoveren, zo blijkt.

L'Oréal produceert in Libramont kleurproducten voor de Europese FMCG-markt. Efficiëntie zit blijkbaar in de bedrijfsgenen, want nog voordat de zorg voor het milieu, energiebesparing en cradle-to-cradle maatschappelijke speerpunten werden, sleutelde de vestiging al aan zijn afvalstromen.

Zo wordt al sinds 1992 het afval gesorteerd om prioritair hergebruikt, gerecycleerd of energetisch teruggewonnen te worden. De fabriek nam een groot aantal initiatieven om afval te verminderen, zoals het gebruik van heen-en-weerkisten tussen leveranciers en de site in plaats van verpakkingen in wegwerpkarton, maar bracht bijvoorbeeld ook een installatie van zijn leverancier Logoplaste onder op zijn eigen site, in het kader van het 'wall-to-wall'-concept.

Dit laatste heeft het verpakken van flacons voor transport overbodig gemaakt. Het resultaat: al 15 jaar lang produceert de fabriek geen restafval meer en rijden er jaarlijks ongeveer 1.500 vrachtwagens minder op de weg.

Daling van CO2-uitstoot met 180%
In 2009 wordt de fabriek van Libramont dankzij biomethanisatie de eerste fabriek van de groep die voor 100% draait op groene energie. Het biomethanisatieproces levert de elektriciteit en warmte (verwarming en stoom) die de fabriek nodig heeft.

Ze produceert meer dan haar reële behoefte aan elektriciteit zodat ze het overschot aan het openbare elektriciteitsnetwerk kan terugleveren en in de behoeften van +/- 5.500 gezinnen voorzien. Deze warmtekrachtkoppeling leidt tot een daling van de CO2-uitstoot met 180%.

Vermindering van waterverbruik met 52,6%
De fabriek van Libramont is daarnaast uitgerust met een zuiveringsstation dat het gebruikte water biologisch en fysisch-chemisch behandelt. Dankzij talrijke initiatieven, zoals de recuperatie van het stoomcondensaat, de optimalisering van de reinigingsprocedures van de productievaten en de installatie van een gesloten koelwatercircuit, wordt er substantieel minder water verbruikt.

Begin 2015 vervolledigde een nieuwe installatie voor waterrecyclage de werking van dit station. Dankzij deze installatie wordt voor het reinigen van de installaties dagelijks 150 m³ water bespaard, het equivalent van het jaarlijkse waterverbruik van een doorsnee gezin. En als gevolg van dit type realisaties kan de fabriek van Libramont trots uitpakken met een daling van het waterverbruik tussen 2005 en 2015 van 56%.

Zonneserre van 800 m²
De meest recente verwezenlijking is een zonneserre van 800 m² die eind 2014 gebouwd werd. Een robot woelt continu de modder om, die vervolgens droogt door de combinatie van zonnewarmte en/of restwarmte van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie. De nieuwe installatie heeft het gewicht van de modder voor de energieterugwinning van de droge residu’s in een cementfabriek met 75% verminderd.

«Onze innovaties hebben hun vruchten afgeworpen en vormen een stevige basis om nog verder te gaan in het zoeken naar antwoorden op de ecologische, economische en sociale uitdagingen van vandaag», aldus het lokale management. «We zijn er trots op om samen met de betrokken teams de resultaten te leveren die we beloofd hebben», besluit Etienne Genin, Directeur L’Oréal Libramont.