Plannen voor demonstratie fabriek voor verwerking uitgegiste mest

Royal HaskoningDHV en FrieslandCampina hebben nieuwe techniek om mest om te zetten in waardevolle grondstoffen ontwikkeld. De volgende stap is een full scale demonstratieplant.

Trefwoorden: #Dairy Campus, #demonstratie fabriek, #FrieslandCampina, #Royal HaskoningDHV, #uitgegiste mest

Lees verder

Techniek

( Foto: Flickr - Ian Barbour )

ENGINEERINGNET.NL - In Nederland wordt verwerking van het mestoverschot verplicht, door nieuwe regelgeving.

Op dit moment is landelijk gezien te weinig capaciteit hiervoor en verschilt de capaciteit per regio sterk. Ook is het nog moeilijk om mest zo te verwerken dat het voldoende waarde opbrengt.

Om dit probleem op te lossen heeft Royal HaskoningDHV enkele jaren geleden met een Zuid-Afrikaanse partner de CODE technologie ontwikkeld. Dit staat voor: Centrale Opwerking Duurzame Eindproducten. Het gaat om een techniek om uitgegiste rundermest te verwerken.

Met deze technologie is de mest om te zetten in groen gas, mestkorrels en N- en K-zouten in pure, droge vorm. Dit laatste zorgt voor een extra inkomstenstroom, waardoor de opbrengst van deze omzetting hoger ligt dan die vanuit de conventionele technologieën.

Om de werking van de CODE technologie te valideren heeft Royal HaskoningDHV met FrieslandCampina en Dairy Campus de techniek op pilot schaal getest. Dit project is medegefinancierd door de Provincie Fryslân en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en Koers Noord.

De belangrijkste conclusies uit de pilot zijn dat de beoogde zouten met marktconforme zuiverheid kunnen worden gemaakt, terwijl tevens bleek dat kalirijke humuszuren van hoge waarde konden worden teruggewonnen.

Naast het aantonen van effectieve werking van de verschillende technologieën is gedurende de pilot ook voldoende inzicht en kennis verworven omtrent de aandachtspunten en risico’s voor het verder kunnen opschalen van de techniek.

Vandaar dat Royal HaskoningDHV en FrieslandCampina nu in gesprek zijn met derden om een eerste full scale demonstratie plant te realiseren, waarbij CODE wordt ingezet.