Ballast Nedam verkoopt offshore windpark onderhoudscontracten

Deutsche Windtechnik BV neemt per 1 januari 2016 de inspectie- en onderhoudscontracten over voor het Prinses Amaliawindpark, Eneco Luchterduinen, Butendiek en Westermeerwind.

Trefwoorden: #Ballast Nedam, #Deutsche Windtechnik, #offshore windpark, #onderhoudscontracten

Lees verder

Techniek

( Foto: Deutsche Windtechnik )

ENGINEERINGNET.NL - Deze overdracht van offshore windpark onderhoudscontracten is in lijn met de strategie van Ballast Nedam om hun activiteiten te richten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit, volgend op de verkoop van de offshore activiteiten eind 2014.

De transactie biedt kansen voor verdere groei van het team en de portefeuille in een omgeving, die uitsluitend gericht is op de windindustrie. Er zijn geen financiële details over de verkoop bekend gemaakt.

De verkoop betreft 5-jaarlijkse inspectie- en onderhoudscontracten voor de volgende projecten:

  • Eneco Luchterduinen, een offshore windpark van 129 MW van Eneco en Mitsubishi
    Corporation.
  • Prinses Amaliawindpark, een offshore windpark van 120 MW van Eneco, operationeel sinds 2007 en onder beheer van Ballast Nedam sinds 2009.
  • Butendiek, een offshore windpark van 288 MW bij de Deense grens in de Duitse Noordzee en eigendom van een groep international investeerders.
  • Westermeerwind, een offshore windpark van 144 MW, dat momenteel wordt gebouwd in het IJsselmeer, tussen Lemmer en Urk. Siemens Nederland bouwt als EPCM aannemer het gehele windpark voor de eigenaar Westermeerwind.

Deutsche Windtechnik BV is een Nederlandse dochteronderneming van Deutsche Windtechnik, één van de grootste Duitse en Europese onafhankelijke dienstverleners in de windindustrie. Bijna 800 medewerkers zorgen voor bijna 3.000 windturbines in Duitsland en in heel Europa en zijn sinds acht jaar al betrokken bij onderhoudswerkzaamheden aan vier offshore windparken.

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Het gaat daarbij om onder meer verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie.

Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext.