Howest gaat nieuwe campus in Kortrijk bouwen

De Deputatie van de provincie West-Vlaanderen verleende een stedenbouwkundige vergunning aan Howest voor de realisatie van haar nieuwe campus aan de Graaf Karel de Goedelaan te Kortrijk.

Trefwoorden: #bouwvergunning, #campus Kortrijk, #Howest, #Kortrijk, #nieuwbouw, #opleiding

Lees verder

opleiding

( Foto: Howest )

ENGINEERINGNET.BE - Op 25 november 2015 had het Kortrijkse stadsbestuur een vergunning toegekend aan Howest om, na de verkoop van de campus aan de Renaat de Rudderlaan, een nieuwe campus te bouwen op de hoek van de Sint-Martens-Latemlaan en de Graaf Karel de Goedelaan te Kortrijk.

Na het toekennen van deze vergunning werden door vier koppels uit de buurt een aantal bezorgdheden geuit. De klachten hadden vooral betrekking op de mobiliteit en de groenaanleg. Howest weerlegde de bezorgdheden van de buurt.

Zo wordt in het mobiliteitsplan voorzien in een extra parkeerterrein dat zal aangelegd worden naast het huidige containerpark. In afwachting van het vrijkomen van het huidige containerpark worden daar 106 extra parkeerplaatsen voorzien.

De hele parkeerproblematiek werd trouwens al meermaals besproken met de buurtbewoners en de stad Kortrijk. Zo was er op het laatste mobiliteitsoverleg met de buurtbewoners een heel constructieve sfeer bij de meer dan 20 aanwezige buurtbewoners. Ook in de toekomst wordt dit overleg verder gezet.

Wat betreft de groenaanleg was er eerder al overleg tussen Howest, de stad, Natuur en Bos en de buurt dat resulteerde in een aanpassing van het groenplan. Zo zal er bij de aanleg van de nieuwbouw ,het rooien van bomen tot een minimum beperkt worden.

Voor die definitieve groenaanleg zal Howest trouwens een participatietraject met de buurt doorlopen. Nu willen ze zo snel mogelijk van start gaan met de bouwwerken.

In de marge van het verkrijgen van de bouwvergunning werd een verkoopsovereenkomst met Houthandel Lagae voor het verwerven van haar terreinen aan de Graaf Karel de Goedelaan.