Jan van Eijk ontvangt de Martin van den Brink Award

Jan van Eijk, voormalig CTO Mechatronics bij Philips Applied Technologies en emeritus hoogleraar Advanced Mechatronics aan de TU Delft, heeftde Martin van den Brink Award ontvangen.

Trefwoorden: #DSPE, #Dutch Society for Precision Engineering, #Jan van Eijk, #Martin van den Brink Award, #mechatronica

Lees verder

research

( Foto: DSPE )

ENGINEERINGNET.NL - De uitreiking van deze systeemarchitectuurprijs vond plaats in het Evoluon in Eindhoven tijdens een galadiner als onderdeel van de Dutch Technology Week.

De organisator was de Dutch Society for Precision Engineering (DSPE) met medewerking van Brainport Industries. Jan van Eijk geldt als grondlegger van de mechatronica in Nederland en een eigenzinnig denker.

Hij heeft bijgedragen aan innovaties van Philips en spin-offs als ASML, zette zich vol in voor opleiding van mechatronici en legde veel nadruk op interdisciplinaire samenwerking en ‘soft skills’.

Het succes van de Nederlandse high-tech industrie komt mede op het conto van het denken in termen van systeemarchitectuur. Op een hoog abstractieniveau beschrijft de systeemarchitectuur het ontwerp voor een complexe machine die meestal uit meerdere modules is opgebouwd.

De systeemarchitect is verantwoordelijk voor dit ontwerp op hoofdlijnen en coördineert de inbreng van alle disciplines. Hij zorgt dat de verschillende modules, die grotendeels door toeleveranciers worden gebouwd en tegenwoordig ook mede-ontwikkeld, worden samengevoegd tot een optimaal werkende machine.


Over Jan van Eijk (1951)
Hij ontpopte zich ruim dertig jaar geleden, na zijn promotie aan de TU Delft, tot grondlegger en vormgever van de mechatronica in Nederland. Hij werkte toen bij Philips CFT (Centrum voor Fabricage Technieken, later Philips Applied Technologies, nu Philips Innovation Services).

Zijn laatste functie bij Philips was Vice President & CTO Mechatronics van Philips Applied Technologies. Daarna startte hij in 2007 zijn eigen consultancybedrijf MICE bv (Mechatronic Innovation & Concept Engineering).

Vanaf 2000 was hij deeltijdhoogleraar Advanced Mechatronics aan de TU Delft, tot hij met emeritaat ging in 2012. In dat jaar werd hij geëerd met de Life Time Achievement award van euspen (European Society for Precision Engineering & Nanotechnology).


Over de Award
Om het belang van systeemarchitectuur te onderstrepen, is in 2012 de Martin van den Brink Award ingesteld op initiatief van DSPE, TNO, Brainport Industries, High Tech Systems Platform, Point-One en High Tech Campus Eindhoven.