Nieuw internationaal centrum biedt grote impuls kwaliteit satellietdata

Nederland krijgt een internationaal centrum dat zich specialiseert in hoogwaardige satellietgegevens. Minister Schultz van Haegen ondertekende hiervoor een overeenkomst.

Trefwoorden: #Galileo Reference Centre, #Minister Schultz van Haegen, #Noordwijk, #ruimtelijke ordening, #satellietdata, #zelfrijdende auto

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - De ondertekening gebeurde tijdens de meerdaagse conferentie Space Solutions.

Minister Schultz van Haegen: “De komst van het Galileo Reference Centre in Noordwijk is een grote impuls voor de kwaliteit van de satellietgegevens van het Europese systeem voor satellietnavigatie en voor een beter gebruik van deze data.”

Satellietdata kunnen doorslaggevend zijn bij nationale en internationale vraagstukken zoals waterveiligheid. Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar grote steden in laaggelegen deltalanden.

Door het veranderende klimaat, stijging van de zeespiegel en soms ook nog bodemdaling ontstaat een groot veiligheidsrisico voor miljoenen mensen. Preventie en risicoberekening moeten hoger op de internationale agenda komen te staan. Dat scheelt mensenlevens en hoge kosten.

Dankzij satellietdata kan tot op de straatklinker berekend worden waar het water zou kunnen komen als een waterkering het begeeft. Ook kan tot op de millimeter het vochtgehalte van dijken berekend worden met behulp van satellietdata. Ook kan we met satellietdata precies nagaan worden op welke plaatsen dijkversterking nodig is.

Satellietdata kan ook van pas komen in de zelfrijdende auto's. Nu communiceren de auto’s vooral nog met elkaar en met de weg. In de toekomst is het denkbaar om aan de hand van satellietdata ook inzicht te kijgen waar andere weggebruikers zich bevinden, waar opstoppingen te verwachten zijn en wat de weersomstandigheden zijn en de invloed op het verkeer.

Hiermee kunnen weggebruikers gerichter aanwijzingen krijgen over snelheid, route en baangebruik. Daarmee verbetert niet alleen de doorstroming maar ook de veiligheid en de luchtkwaliteit.

Ook de inrichting van steden en de planning van de ruimtelijke omgeving heeft baat bij satellietdata om zo nog beter veilige locaties voor vitale infrastructuur zoals ziekenhuizen of energiecentra te bepalen.


(bron en foto: Rijksoverheid)