Opening testpolder voor innovatieve waterkeringen

Op donderdag 3 juli vindt in Delft de feestelijke opening plaats van de vernieuwde test- en demonstratiepolder voor innovatieve tijdelijke waterkeringen: Flood Proof Holland II.

Trefwoorden: #Aggeres, #BAM, #Dyka, #Flood Proof Holland II, #Gemeente Delft, #Hoogheemraadschap van Delfland, #PNB-Brinkman, #polder, #SlamDam, #STOWA, #test- en demonstratiepolder, #TubeBarrier, #TU Delft, #VPdelta, #waterkeringen

Lees verder

research

( Foto: TU Delft )

ENGINEERINGNET.NL - Jaarlijks leidt tijdelijk hoogwater wereldwijd tot menselijk leed en vele miljarden euro’s aan schade.

Van oudsher wordt vaak de zandzak ingezet als tijdelijke waterkering. De zandzak werkt, maar kent ook nadelen: fysiek zwaar, slechts éénmaal bruikbaar en als het water gezakt is, blijkt het zand in de zak vaak vervuild. In Flood Proof Holland (FPH) wordt daarom naar alternatieven gezocht voor de aloude zandzak.

FPH is een test- en demonstratieterrein (polder) voor innovatieve flexibele tijdelijke waterkeringen, dat vorig jaar van start is gegaan. Op het terrein testen, verbeteren en demonstreren ondernemers in eigen bassins hun innovatieve oplossingen, samen met studenten en wetenschappers van de TU Delft.

De proeftuin ligt naast de A13 in de ‘achtertuin’ van de TU Delft en in de ‘voortuin’ van Deltares. Het afgelopen jaar hebben delegaties en filmploegen uit de meest uiteenlopende landen een bezoek gebracht aan FPH. Vanwege dat succes hebben de partners besloten om de polder uit te breiden en te verbeteren, zodat meerdere partijen kunnen participeren.

Op het programma bij de opening op 3 juli staan onder andere verschillende demonstraties, van zowel innovatieve ondernemers als van het Regiment Genietroepen (Defensie). Deze laatste partij is een van de nieuwe partners in Flood Proof Holland.

De ‘Genie’ gaat daarmee verdergaande samenwerking aan op gebied van flooding in het kader van de Intensivering Civiel Militaire samenwerking (ICMS). Een peloton van het Regiment heeft enkele weken terug de graafwerkzaamheden in Delft voor haar rekening genomen en zal nauw betrokken zijn bij test- en oefensessies.

De eerste concrete resultaten van Flood Proof Holland zijn al binnen. Een mooi resultaat is bijvoorbeeld dat een van de betrokken ondernemers een opdracht heeft gekregen in Bangladesh. Dit betreft het bedrijf Green Soil Bag dat een waterkerende zandzak ingelijmd met graszaad, heeft ontwikkeld.

Een andere actuele ontwikkeling komt van de TU Delft-onderzoekers Olivier Hoes en Susan Steele: een ingegraven glasvezelkabel die de temperatuur en vochtigheid van de grond meet.

Via dit Soil Distributed Temperature Sensing is over grote gebieden en met hoge resolutie de vochtigheid van de grond in kaart te brengen. Het is de eerste testopstelling van deze soort in Europa en de derde in de wereld.

De proeftuin is gerealiseerd binnen het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, waarvan de TU Delft penvoerder is. De deelnemende private partijen betalen een jaarlijks bedrag om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten die FPH biedt, zoals demonstraties en onderzoek door studenten/onderzoekers van de TU Delft.

Andere deelnemende partijen: BAM, TubeBarrier, SlamDam, PNB-Brinkman, Aggeres, Dyka, STOWA, Gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland en VPdelta.