Officiële reactie van Infrabel op treinongeval in Saint-Georges-sur-Meuse

TBL1+ is een hulpsysteem dat bestuurders enkel ondersteunt, stelt Infrabel. "Bestuurders dienen de lichtseinen langs sporen absoluut na te leven". De oorzaak ligt dus elders.

Trefwoorden: #ETCS, #Infrabel, #MEMOR, #nmbs, #Saint-Georges-sur-Meuse, #TBL1, #TBL1+, #treinongeval

Lees verder

Nieuws

( Foto: Infrabel, ETCS-baken in het spoor )

ENGINEERINGNET.BE - Er heerst in de media verwarring over de rol van het TBL1+ noodremsysteem in het tragische ongeval van zondagavond in het Waalse Saint-Georges-sur-Meuse. In een officiële mededeling wijst Infrabel erop dat TBL1+ een besturingshulpsysteem is, dat ingrijpt wanneer zich voordien een technisch defect of een menselijke fout heeft voorgedaan. Met andere woorden: het kan niet de oorzaak geweest zijn van het treinongeval, zoals door bepaalde media gesuggereerd werd.

Het TBL1+, dat overigens enkel in België bestaat, moet tegen 2022 volledig vervangen zijn door het Europese ETCS, stelt Infrabel. Dat is, in tegenstelling tot TBL1+, geen hulpsysteem maar een echt beveiligingssysteem dat de huidige seininrichtingen zal vervangen. Tot ETCS volledig uitgerold is, zijn het de lichtseinen langs de sporen die de treinbestuurders moeten naleven.

Uit de mededeling blijkt ook dat van de 10.700 seinen langs het Belgische spoorwegnet er 7.500 zijn uitgerust met TBL1+. In Saint-Georges-sur-Meuse was dat niet het geval. Infrabel verbond zich wel tot een basisimplementatie van 99,9% voor TBL1+, wat niet betekent dat zo goed als elke seininrichting met TBL1+ wordt uitgerust: daarvoor wordt een theoretische risicoanalyse als basis genomen.

In dat verband waarschuwde Marc Descheemaecker (NVA), voormalig CEO van de NMBS, in het VRT-programma Terzake voor overhaaste conclusies: "Ik heb Luc Lallemand (huidig CEO van Infrabel, redactie) nooit horen verklaren dat 100 procent van de seinen zou worden uitgerust. Hij heeft in het parlement altijd heel voorzichtig geponeerd dat een belangrijk deel van de seinen zou worden uitgerust, volgens bepaalde technisch berekende parameters (de theoretisch risicoanalyse, redactie)."

Over het lopende onderzoek naar de oorzaak of oorzaken, spreekt Infrabel zich niet uit: "We hebben geen toelating gekregen van de procureur des Konings, die belast is met het dossier, om informatie bekend te maken over het lopende onderzoek. We zullen dus geen enkele informatie verstrekken die de werkzaamheden van het gerecht zou kunnen verstoren."

Hieronder vindt u de integrale tekst van de Infrabel-mededeling van 8 juni.

"Naar aanleiding van wat in de pers is verschenen, acht Infrabel het nodig enige verduidelijking te geven over het besturingshulpsysteem TBL1+.

1. De spoorwegseininrichting in België is een lateraal lichtseininrichtingssysteem. Bij dit systeem dienen de bestuurders de lichtseinen langs de sporen absoluut na te leven.

2. Om hen in deze verantwoordelijkheid te ondersteunen, werden een aantal besturingshulpsystemen geïnstalleerd. Dit zijn, onder andere, het oudere MEMOR-krokodil-systeem en het TBL1+, systeem dat sinds het ongeval van Buizingen versneld is ingevoerd. Deze besturingshulpsystemen vervangen niet het laterale seininrichtingssysteem.

3. In het kader van de bijzondere parlementaire commissie (Spoorveiligheid), die naar aanleiding van het ongeval van Buizingen werd opgericht, heeft Infrabel er zich toe verbonden om een besturingshulpsysteem TBL1+ te voorzien. De effectieve dekking van dit systeem werd bepaald op basis van objectieve criteria aan de hand waarvan een theoretisch risico wordt berekend. Zoals gemeld in de Kamer op 19 oktober 2011, tijdens de voorstelling van het ETCS-masterplan, heeft Infrabel er zich toe verbonden om een basisimplementatie TBL1+ van 99,9% uit te voeren.

4. Deze effectieve dekking werd bepaald op basis van de uitrusting van een aantal seinen die de gevoeligste punten van ons spoorwegnet beschermen. Van de 10.700 seinen op het Belgische spoorwegnet werden dus 7.500 seinen uitgerust met TBL1+.

5. De installatie van TBL1+ is de eerste fase in de implementatie van ETCS waarmee het volledige spoorwegnet tegen 2022 zal zijn uitgerust. Het spoorwegnet wordt maximaal beveiligd door het ETCS-systeem, dat, in tegenstelling tot TBL1+, geen besturingshulpsysteem maar een beveiligingssysteem is. Dit systeem is bijgevolg het nieuwe seininrichtingssysteem dat de bestuurder voortaan dient in acht te nemen.

6. De installatie van ETCS op het Belgische spoorwegnet gebeurt aan het tempo waartoe Infrabel zich in de bijzondere commissie Spoorwegveiligheid had verbonden. Momenteel zijn 1.228km hoofdsporen op het klassieke netwerk en op de hogesnelheidslijnen uitgerust met dit seininrichtingssysteem, dat is 19% van het spoorwegnet. Binnen Europa heeft België op het klassieke spoorwegnet het grootste aantal kilometer sporen die zijn uitgerust met het ETCS-systeem.

Sinds het tragische ongeval van zondagavond verleent Infrabel zijn volledige medewerking aan het lopende onderzoek en leeft het de geheimhouding hierrond na. Infrabel betreurt daarom dat er over het onderzoek informatie is meegedeeld, aangezien dit tot overhaaste conclusies kan leiden."