TenneT start veldonderzoek voor kabeltracés van offshore windparken

TenneT is gestart met veldonderzoek op land in voorbereiding op de aansluiting van de geplande windparken 'Hollandse Kust (zuid)', voor de kust van Zuid-Holland.

Trefwoorden: #aansluitkabel, #groene energie, #offshore windpark, #TenneT, #tracés, #windparken

Lees verder

Techniek

( Foto: TenneT )

ENGINEERINGNET.NL - Deze windparken worden van 2018 tot en met 2021 aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. De gesteldheid van de bodem is van groot belang om de kabels straks succesvol te kunnen aanleggen.

Doordat deze onderneming is aangewezen als netbeheerder op zee, kan er ruim voor de tenders voor de windmolenparken gestart worden met de voorbereidingen.

Voor de aansluiting van de geplande windparken voor de Hollandse Kust (zuid) worden op dit moment verschillende tracéalternatieven onderzocht. Eén tracéalternatief voorziet in een aansluiting op Wateringen en twee andere in een aansluiting op de Maasvlakte.

Marco Kuijpers, senior manager Offshore NL bij TenneT vertelt: "Om de doelen van het Energieakkoord te halen is het belangrijk dat we nu alle mogelijke voorbereidingen treffen. Als na de zomer bekend is welk tracéalternatief de voorkeur heeft, moeten we nu al starten met het veldonderzoek."

De veldonderzoeken op land worden uitgevoerd door Tauw. Dit bedrijf onderzoekt onder meer de samenstelling, kwaliteit en gedrag van de bodem. Deze onderzoeken zijn nodig voor de technische uitwerking van de verbinding.

Naar verwachting zullen de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu na de zomer een keuze maken voor het voorkeursalternatief van het kabeltracé, waarna er gewerkt wordt aan het ontwerp inpassingsplan en de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Vermoedelijk worden de ontwerp besluiten medio 2017 gepubliceerd. De aanleg van de aansluiting start naar verwachting vanaf 2018.

Bij de netaansluiting van de toekomstige windparken voor de Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW.

Samen met de verbindingen van de nieuwe windparken Borssele en Hollandse Kust (noord) gaat het tot 2023 in totaal om 3.500 MW. Dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens.