Duurzamere visverwerking dankzij zonnedak op visverwerkingsbedrijf

Nuon en Feenstra plaatsten 1.644 zonnepanelen op de daken van visverwerkingsbedrijf NorthSeafood uit Urk. Daarmee heeft het bedrijf het grootste zonnedak van de Noordoostpolder.

Trefwoorden: #duurzaamheid, #hernieuwbare energie, #Nuon, #SDE+ subsidie, #seafood, #visverwerking, #zonnedak, #zonnepanelen

Lees verder

Techniek

( Foto: Nuon )

ENGINEERINGNET.NL - Met de opwek van duurzame energie zet NorthSeafood een grote stap in het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering en wekt het bedrijf het grootste deel van het zijn energieverbruik zelf op.

Adjunct-directeur Lubbert Schenk: "We merken dat onze duurzame bedrijfsvoering steeds zwaarder meetelt voor onze opdrachtgevers. Maar we zijn vooral ook zelf gemotiveerd om onze manier van werken zo duurzaam mogelijk in te richten. Zo hebben we onze fabriekshallen voorzien van led verlichting en voor de koeling maken we sinds kort gebruik van een CO2-installatie."

Toch bleven ze zoeken naar een manier om het bedrijf nog verder te verduurzamen. Schenk vroeg SDE+ subsidie aan voor het realiseren van een groot zonne-energieproject en kreeg die in 2015 toegekend. Met het zonnedak voorziet het bedrijf voor het grootste deel zelf in de energiebehoefte van het bedrijf.

De keuze voor een eigen hernieuwbare energievoorziening sluit aan bij de trend dat steeds meer ondernemingen werk maken van een duurzame bedrijfsvoering door te investeren in zonne- en windenergie.

Bovendien maakt de beschikbare subsidie voor bedrijven een gezonde business case mogelijk.