Werknemer besmet tijdens sanering NIRAS-site Fleurus

Begin juni 2016 werd een werknemer op de NIRAS-site Fleurus tijdens saneringsoperaties uitwendig besmet. Dit had geen enkele invloed op de gezondheid van de werknemers of de bevolking.

Trefwoorden: #INES, #NIRAS, #NIRAS Fleurus, #nucleair, #procedures, #radioactief, #uitwendige besmetting

Lees verder

Nieuws

( Foto: NIRAS )

ENGINEERINGNET.BE - Op 14 mei 2012 werd de fabrikant van radiofarmaceutische producten, Best Medical Belgium in Fleurus, failliet verklaard door de handelsrechtbank van Charleroi.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen nam NIRAS het beheer over van de installaties van dit bedrijf, waarvoor geen overnemer werd gevonden.

Begin juni 2016 werd een werknemer tijdens een saneringsoperatie uitwendig besmet door het niet naleven van de werkprocedures. In één van de lokalen van de gecontroleerde zone werd eveneens een besmetting aangetroffen.

Volgens de controlemetingen die in de zone werden verricht, heeft zich geen enkele andere besmetting voorgedaan.

Hoewel deze gebeurtenis geen enkele invloed had op de gezondheid van de werknemers of de bevolking, noch op het leefmilieu, werd ze ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal (International Nuclear Event Scale) wegens het niet naleven van de procedures.


ACHTERGROND
Sinds 8 oktober 2012 beschikt NIRAS over een vergunning van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) om betrokken installaties te exploiteren en ze zo in veiligheid te houden en te saneren.

INES is een communicatiemiddel om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende stralingsbronnen betrokken zijn begrijpelijk voor te stellen. Ze telt zeven niveaus, gaande van niveau 1 (anomalie) tot niveau 7 (zeer ernstig ongeval).